Kote ou Pr’ale?

Ti Zwazo

Ti zwazo, kote ou pr’ale?
Mwen pr’ale kay Fiyèt Lalo.
Fiyèt Lalo konn’ manne ti moun.
Si w’ale, l’a manje ou tou.

Brik kolobrik, brik kolobrik,
Resiyòl manje korosòl.
Oulo, oulo, oulo mwen soti la Vil Okay,
Tout bèt tonbe nan bwa.

Mademoiselle voulez-vous danser ?
Non monsieur, je suis fatiguée.

Madanmwazèl, leve pou w danse.
Mesie, mwen trò fatige.

Koulèv…tonbe nan bwa.
Mabouya…tonbe nan bwa.
Zandolit…tonbe nan bwa.
Krapo…tonbe nan bwa.
Tout bèt…tonbe nan bwa.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.