Tout Sa m Ye

Aprè
John Legend

i

Kisa m ta fè sān bouch ensolan w lan.
L’ap rale m vini, pandan w’ap pouse m deyò.
W’ap fè tèt mwen vire.
Malgre tout efò m, mwen pa kapab kenbe w.

Kisa k’ap pase nan bèl sèvo sa.
Mwen pran wilib majik, mistè, ou-a.
Tèt mwen ap vire, m pa konn’ sa k’ frape m
Men afè-m ap bon.

ii

Tèt mwen anba dlo men m’ap espire bien.
Se vre ou fou men tèt mwen pa bien tou.
Paske tout sa m ye, renmen tout sa w ye.
Mwen renmen tout koub e tout bò ou,
Tout enpèfèksion pafè w yo.

Ban m tout sa w ye ; m’ap ba ou tout sa m ye.
Ou se finisman e kòmansman m.
Menm lè mwen pèdi, m’ap genyen ;
Paske, mwen ba ou tout sa m ye…
E ou ban mwen tout sa w ye.

iii

Konbien fwa mwen bezwen di ou,
Menm lè w’ap kriye, ou toujou bèl.
Lè w santi mond lan ap matirize w,
Mwen toujou là atravè tout eta d’imè.

Se ou ki dechouke mwen ; se ou ki miz mwen.
Pi move distraksion mwen ; rit-an-ble mwen.
Mwen pa kapab sispann chante
Chanson k’ap sonnen nan tèt mwen pou ou-a.

iv

Tèt mwen anba dlo men m’ap espire bien.
Se vre ou fou men tèt mwen pa bien tou.
Paske tout sa m ye, renmen tout sa w ye.
Mwen renmen tout koub e tout bò ou,
Tout enpèfèksion pafè w yo.

Ban m tout sa w ye ; m’ap ba ou tout sa m ye.
Ou se finisman e kòmansman m.
Menm lè mwen pèdi, m’ap genyen ;
Paske, mwen ba ou tout sa m ye…
E ou ban mwen tout sa w ye.

v

Ban mwen tout sa w ye ! Kat yo sou tab la :
Nou tou’ dë montre [yon mėn] kè.
Pare pou riske tout, malgre sa difisil.
Paske tout sa m ye, renmen tout sa w ye.
Mwen renmen tout koub e tout bò ou,
Tout enpèfèksion pafè w yo.

Ban m tout sa w ye ; m’ap ba ou tout sa m ye.
Ou se finisman e kòmansman m.
Menm lè mwen pèdi, m’ap genyen ;
Paske, mwen ba ou tout sa m ye…
E ou ban mwen tout sa w ye.

Fini

Mwen ba ou tout sa m ye…
E ou ban mwen tout sa w ye.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.