M Swete Li Danse

M Swete Li Danse


Zenglen

i

Dije-a, kòman ou ye?
Se premie fwa mwen rele.
Ti chan sa mwen vle dedie l,
A yon moun ki espesial.

Se aktivite mwen li ye.
Fanm sa se tout sa m posede.
Yo di m show-w la rive lwen.
Mwen swete ke li ap koute w.
E si gen ‘on oditè ki konnen l,
Fè l branche.
Rele l, di l gen ‘on chanson
Ki pr’al’ jwe, se pou li.

Koral

M swete, m swete li danse.
Lè l tande mizik sa,
Avèk melodi sa,

M swete, m swete li danse.
M’espere mizik sa
Rive sou li ak fòs.

ii

Li toujou konn’ ap di m,
Ke mwen gen anpil talan.
Li di m ke si m travay,
Mwen ka pote anpi fwi.

Li se fanatik nimero en-m,
Li toujou ap sipòte m.
Menm lajan pou m peye estidio,
Dèfwa se li ki konn’ ede m.
Sèl bagay m’ap mande l,
Pou l danse, lè l tande m.
Mwen konnen l’ap renmen
Mizik sa, ak tout kè-l.

Koral

M swete, m swete li danse.
Lè l tande mizik sa,
Avèk melodi sa,

M swete, m swete li danse.
M’espere mizik sa
Rive sou li ak fòs.
… … …

ii {2x}

Tanpri jwe, tanpri jwe li pou mwen.
Tanpri jwe, tanpri jwe li pou mwen.
Petèt li kapab kèk kote l’ape koute.
Depi l tande vwa-m, l’ap konnen
Ki moun mwen ye.

Fini

Petèt li kapab kèk kote l’ape koute.
Depi l tande vwa m, l’ap konnen
Ki moun mwen ye.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Teyat (Abreviye)

Dj : Fò m di nou rive nan moman
pou n pran apèl e a tout moun,
nenpòt moun ki ta renmen dedie
yon mizik espesial, a yon moun
espesial, rele radio-a, fè dedikas
espesial la.

Tout moun Miami, Nou Yòk e Paris,
k’ap koute nou, sitou Paris e
Pòtoprens. N’ap di nou, nou ka rele
radio-a nenpòt kote w ye-a. Rele nou.
Fè nou konnen mizik nou ta renmen
nou jwe-a, n’ap jwe l pou ou.

Atis : Alo.

Dj : Alo.

Atis : Alo, Alo.

Dj : Alo, sanble nou gen ‘on oditè.
Alo. Yeah m’ap koute.

Atis : Ou tande m?

Dj : Yeah, m’ap koute w. Ou mèt pale.

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.