Yon Angajman Profesionèl

Mwen pran dispozision pou m jwe kèlkeswa djaz la, depi w’ap jwe konpa. Kèlkeswa problèm pèsonèl mwen ka gen avèk yon atis, sa p’ap enpeche m jwe mizik ou. Paske, mwen vle rete yon profesionèl ki gen yon angajman pou fè promosion konpa dirèk. Donc, kèlkeswa djaz k’ap jwe konpa dirèk Nemours Jean-Baptiste la, m’ap jwe w, e kèlkeswa problèm pèsonèl mwen te ka gen avè’ w. Mwen ta gen dwa pa fè interview avè’ w, men depi se nan konpa w’ap travay, mwen p’ap kite problèm pèsonèl mwen an prime sou [travay] profesionèl la. –Guy Wewe, Animatè Radio ań Ayiti (Pi Lwen ke Zye ak Junior Rigolo)

SayZeal | Sezi l Nettm

This entry was posted in Opinion and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.