Fè Konpa Mache

Ansanm Ansanm

Ansanm Ansanm

Ti Manno ak D.P. Express

Mizisien s’on sèl kò fanmi,
Kèlkeswa nasionalite.
Nòt mizik menm jan nan tout peyi.
Se enspirasion sèlman k’ diferan.

Pa gen rezon pou n fè polemik.
Polemik p’ap fè n avanse.
An n sere-kole; fè sa ki pi bon.
Egoyis p’ap fè n gade dèyè.

Mache, mache, mache, mache.
(Fè konpa mache!)
Pou sa k’ape koute
(Pou sa k’ape koute)

Pou sa k’ape danse
(Fè konpa mache!)
Pou sa k’ape danse
(Pou sa k’ape danse)

Pou sa ki nan la pèn
(Fè konpa mache!)
Pou sa ki nan la pèn
(Pou sa ki nan la pèn)

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.