Panse Avèk Vwa Fò

X with Guitar


Ed Sheeran

i

Lè janm ou pa travay menm jan ankò e
Mwen pa kapab bale dë pie ou yo anlè.
Èske bouch ou ap toujou sonje gou lanmou mwen?
Èske z’ie ou ap toujou souri de dë joū ou yo?

Cheri, m’ap renmen ou jiskan nou 70 z’an’.
E Bebe, kè mwen ka tonbe menm jan, menm ak 23 z’an’.
Epi, m’ap panse a jan moun tonbe d’amou: se yon mistè.
Petèt senpleman avèk dë mėn ki sèlman touche.
Men mwen, mwen tonbe d’amou pou ou, chak ti grenn jou.
Epi, mwen vle di ou wi, se verite.

Dousè, kounia, pran mėn mwen, nan bra amourez ou yo.
Bo mwen anba limiè yon mil etwal.
Plase tèt ou sou kè-m, pandan l’ap bat pou ou-a.
Mwen senpleman ap panse avèk vwa fò:
Petèt, nou te ka trouve renmen, là… kote nou ye-a.

ii

Lè cheve mwen fin’ tonbe e memwa mwen fin’ fane,
Epi foul yo pa sonje nōn mwen ankò.
Lè mwen pa kapab jwe kòd [gita yo] menm jan.
Mwen konnen w’ap toujou renmen m menm jan.

Paske Dousè, nanm ou p’ap janmè vieyi.
L’ap jwi yon jenès etènèl.
Bebe souri ou toujou nan panse-m;
Toujou nan memwa mwen.

Epi, m’ap panse a jan moun tonbe d’amou: se yon mistè.
Se kòmsi, se yon kichoy ki preprograme.
Enben, m’ap kontinie fè menm erè yo,
Espere ke w’ap konprann.

{Bebe, kounia, pran mėn mwen, nan bra amourez ou yo.
Bo mwen anba limiè yon mil etwal.
Plase tèt ou sou kè-m, pandan l’ap bat pou ou-a.
Mwen senpleman ap panse avèk vwa fò:
Petèt, nou te ka trouve renmen, là… kote nou ye-a}. (2x)

Bebe, nou te ka trouve renmen, là… kote nou ye-a.
Epi, nou te trouve renmen, là… kote nou ye-a.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.