Ou nan Sans Mwen

Cheri ou nan Sans Mwen

Cruz La ak Fatima

Koral (2x)

(Cheri w nan sans mwen.
Wi, w nan sans mwen).

Pati i {Altènate} {Lui/Elle}

>La nati fè m souri,
Lè m gade w k’ap fleri.
Mwen santi m beni ;
M santi kè mwen ranpli.

>Mwen santi m konble ;
Anyen mwen pa manke.
Cheri avèk ou,
Mwen santi m proteje.

>Pou ou, kè-m toujou ap bat.
(Kè-m toujou ap bat).
>E vie tandans yo, n’ap konbat.

Koral (2x)

(Cheri w nan sans mwen.
Wi w nan sans mwen).

Pati ii (2x) {Altènate} {Elle/Lui}

>>Ou ki enspire m la rezon,
Pou nan mitan nou pa gen divizion.
Ale pi lwen, se sa k desizion m.
Mwen vle ret avè w ;
Makonnen avè w.

Koral (2x)

(Cheri w nan sans mwen.
Wi w nan sans mwen).

Tranzision {Altènate} {Lui/Elle}

>Will you be my wifey?
>Will you be my hubby? Oh baby.
(Yes, I will!)

…Oh wo (2x). {Entèloud tipik}

Pati iii {Altènate} {Lui/Elle}

O o o oh. {Refren aprè}

>Ou s’on bèl fanm Kreyòl,
Ki bien kanpe. Chak fwa mwen wè w,
Mwen anvi pran rele.
>Ou pa bezwen di m anyen,
Lè w gade cheri, mwen santi m bien.
>Ou s’on fanm edike,
Ki konnen sa l vle,
Ki fè yon nèg anvi marie.

Fatima mon amour,
Will you marry me?
(Yes, I will!)
… … …
Cheri, an n fè ‘on ti danse.
‘On ti danse kole.
… … … … … …

Pati iv {Altènate} {Lui/Elle}

O o o oh. {Referen aprè}

>Ou s’on bèl nonm Kreyòl,
Ki bien kanpe.
Chak fwa mwen wè w,
Mwen anvi pran rele.

>Ou pa bezwen di m anyen,
Jan w gade m cheri, mwen santi m bien.
>Ou s’on nèg edike,
Ki konn’ sa l vle.
Ki fè m anvi marie. Ki fè m anvi marie.

Rudy, Will you marry me?
(Yes, I will!)
… … …
SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.