Pa Bizwen Pale

Yen ki Lanmou


Kassav

A

Frison, frison…, frison ; frison, frison.

Fèmen là pòt la
Aswè-a mwen paka lage w.
Oubliye deyò-a, pa ni pèsonn.

Limen bouji-a
E vini là pou ou koute,
Tout sa tchè mwen vle di w,
Depi jou-a ou gade mwen.

Pa bezwen pale.
Pa bezwen pale.
Pa bezwen di mwen,
Se solèy k’a leve le maten.

Pa bezwen pale.
Pa bezwen pale.
Menm si se nonm sèlman ki ni dwa di,
Han, vini pa pati.

B

Van rete, lanmè pe,
Pou ou koute.
Chanson sa là se pou ou
Ki nan tchè mwen depi lontan.

Ay doudou, vini pran frison.
(Se sa tchè mwen vle di w,
Chak fwa ou gade mwen).

Ay doudou, vini pran frison.
(Sa tchè mwen ka chante,
Lè w ka souri ban mwen).

Vini pran’y, vini pran’y {Refren}

(Lè w ka pale mwen,
Lè w ka pase bò mwen.
Ou sav’ se pa w tou sèl,
Tchè mwen ka frisonnen).

C

Sa ki rive w lá ?
Mwen poko janmen wè w konsa.
Depi youn, dë jou,
Ou ap pale de lanmou.

Si se paske
Gen yon moun k’ap fè w vibre.
Pale ban mwen franchman,
Mwen poko janm’ wè w konsa.

(Lèse lanmou an pale.
Sa ‘i ka mande se tròp.
Lèse lanmou an pale.
Sa ‘i ka mande se tròp).
… … …

Oh non non non non.

M pa bezwen pale.
M pa bezwen pale.
M pa bezwen chèche pi lwen,
Lè w là.

M pa bezwen pale.
M pa bezwen pale.
An nou fèmen z’ie nou,
E rete and’dan menm tanpo-a.

D

Van rete, lanmè pe,
Pou ou koute.
Chanson sa là se pou ou
Ki nan tchè mwen depi lontan.

Vini pran’y, vini pran’y.
Vini pran’y, vini pran’y.
Vini pran’y, vini pran’y.
Vini pran’y, vini pran’y.

Vini pran’y, vini pran’y. {Refren}

(Lè w ka gade mwen.
Lè w ka souri ba mwen.
Lè w ka pale mwen.
Lè w ka pase bò mwen.
Ou sav’ se pà-w tou sèl.
Tchè mwen ka frisonnen…

Tout kò mwen ta chante).
Ooh oh o…

Vini pran’y, vini pran’y. {mx fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm


This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.