Engratitid

Tropic nan tout Kò Nou


L’Orchestre Tropicana d’Haïti

i

Si ou pè engratitid,
Ou p’ap janm’ fè sa ki bon.
Si w’ap panse rekonesans,
Ou p’ap fè bien pou pèsòn.

Ou montre makak voye ròch,
Pou l defann tèt li.
Premie moun li kase tèt li,
Se ou-menm.

ii

M’ap mande si
Se yon lwa nati règ sa ye.
Oū si se nan ras nou
Soti-a menm sa loje.

Tranz.

Oo oo ooh. Balanse !

Ki konpa sa ye ?
Konpa, konpa, konpa dijital.

Disipe !

iii

Ou pran yon ti paran-w
À la campagne.
Ou mete l lekòl la vil.

Ou ba li tout jan de swen
K’ gen yen.
Yon jou, pou l di,
Ou pa t’ fè anyen pou li.

iv

Ou ouvè ‘on biznis,
Ou pran yon malere.
W’anplwaye li avè’ w.

Li trouve w trò alèz.
Li moute yon gang ;
Li fè vin’ piye w.

v

Moun lan gen ‘on problèm,
Ou gen ‘on episri,
Li mande w achte kredi.

Ou sèvi li sān traka.
Angiz li ta peye w,
Li èlmi avè’ w.

Koral {1½x}

Mezanmi sa pou n fè,
Ak ti pèp sila.
Lè w fè bien pou yo,
Se kòm si w te fè mal.

Mezanmi sa pou n fè,
Ak mechan 1 sila.
Lè w fè bien pou yo,
Se kòm si w te fè mal.

Tranz.

Oo oo ooh. Balanse !

Ki konpa sa ye ?
Konpa, konpa, konpa dijital.

Disipe !

{Repete Koral la}

vi {3x}

Alò tout moun a lanvè 2.
Lè pou y’aplodi, yo move.
Lè pou yo fache, yo kontan.
Lè w fè bien pou yo, yo rayi w.

Fini

Lè w fè bien pou yo,
Se engratidid !

SayZeal | Sezi l Nèttm
1 Variasion : Ak nasion sila
2 Variasion : Ala ’on group moun a lanvè

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.