Lwa Fondamantal Konfians Yo

Senk lwa fondamantal ki gouvène konfians, ki pemèt youn viv yon vi pä la fwa.

  1. Kwè li nan kè ou ; di li avèk bouch ou.
  2. Konfians pa kapab travay nan yon kè ki refize padone.
  3. Youn pa kapab resevwa benediksion Abraram yo avèk kwayans Toma.
  4. Konfians rele bagay sans yo pa pèsevwa kòm si yo ye.
  5. Konfians nesesite aksion kòrespondan.

Sa ki parèt pi difisil pou majorite moun se rele bagay ki pa aparan yo kòm si yo ye. Se sa Abraram te fè.  Rele bagay ki pa ye yo kòm si yo ye.  –Kenneth Copeland

This entry was posted in Medite and tagged , , , . Bookmark the permalink.