Ou Leve Mwen

Healing Room


Andy Michel

i

Lè m santi m fèb,
Lè tristès anvayi kè mwen.
Lè z’antray mwen
Ap dechire and’dan-m.

Nan solitid, mwen
Chita nan silans mwen,
M tande vwa-W
K’ap di mwen pran kouraj.

Koral

Ou leve mwen,
Retire m nan pousiè-a.
Ou fè m rive,
Kote m pa t’ espere.

Avèk Ou,
Anyen pa enposib.
Ou leve mwen,
Ou kache mwen nan Ou.

ii

Se paròl Ou
Ki satisfè tout vi mwen.
Lè m bò kote W,
Tout tristès mwen ale.

Ou se repo
E sous enspirasion mwen.
Depi Ou là,
Anyen m pa gen pou pè.

Koral

Ou leve mwen,
Retire m nan pousiè-a.
Ou fè m rive,
Kote m pa t’ espere.

Avèk Ou,
Anyen pa enposib.
Ou leve mwen,
Ou kache mwen na Ou.

SayZeal | Sezi l Nèttm
 

 

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.