Mwen ka Releve

Kassav' 40 Ans

Ke sa Leve

Kassav

i

Si pou w chape,
Souple, rale pòt la dèyè w.
Pou van an pa vini chouboule
Sa ke mwen rete jodi-a…
An han… hmm.

(Lanmou-an [de]ja bout).
Se pa la pèn fè wòl
Ni gran pèn ban mwen.
(Li bout).

Chache paròl ki pe
Miyonnen kò mwen.
(Lanmou-an ‘ja bout).

M pa ka rayi w
An regade doulè mwen.
(Li bout). Ale !

ii

Men, pa rete pi lontan.
Chak ti paròl
Gen odè, « sa bout ».
Dë mo pou konsole,
Paka fè la vi mwen mofwaze.

Si pou w chape,
Souple, rale pòt la dèyè w.
Pou solèy pa vini makrele
Sa ki rive mwen jodi-a.

(Lanmou-an ‘ja bout).
Se pa la pèn fè wòl
Ni gran pèn ban mwen.
(Li bout).
Leve doulè sa
Ki paka lage mwen.

(Lanmou-an ‘ja bout).
Pa gen maji
Pou tchenbe sa k’ap pati.
(Li bout). Souple !

iii

Pa rale pi lontan,
Anlè, kòd la, ki ap trangle mwen.
M trò kapon pou mò mwen.
Menm m ka pran abitid,
Wè denmen, sān ou.
Ankò, m ka releve.

(Ankò, m ka releve).
Mwen ka chire
Tout tras ou kite, an han.
(Ankò, m ka releve).

Menm si se tchè mwen
Ki grafenyen, tanpri !
(Ankò, m ka releve).

Mwen si se an fè sanblan,
Mwen kapab rive souri.
Pa ajite pi lontan
‘On doulè ki paka lage mwen.

Kite lenbe-a efase,
Menm manniè li te rive.
Nan tèt mwen s’on gagè.
Pa vin’ releve doulè-a.

iv

(Ankò, m ka releve.
Leve, leve…, leve. Leve).
(Ankò, m ka releve).
Menm si pou mwen manje labou.
(Leve, leve…, leve… Leve).

Desann nan fen fon lenbe-a.
Ankò, m ka releve !
Trouve fòs mwen gen sere.
(Leve, leve…, leve… Leve).

Fanm vanyan pa ka tonbe lontan.
Lontan.

Fini (4x)

(Ankò, m ka releve).
Leve, leve…, leve… Leve).

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.