Septentrional Toujou Dous

Septentrional
Dous

L’Orchetre Septentrional

Koral (2x)

Septan dous.
Tout bagay li dous.
Lè l’ap frape,
Se gro zen.

Septan dous.
Tout bagay li dous.
Lè l’ap chofe,
Se sa nèt.

i

Nan boule de feu,
Ou santi w nan ‘on lòt mond.
Ou dous, ou swa, ou sikre.

Lè w’ap danse l,
La jwa anvayi w.
Tankou w te nan paradi.

{Repte Koral la}

{Repte Pati i}

Koral (2x)

Septan dous.
Tout bagay li dous.
Lè l’ap frape,
Se gro zen.

Septan dous.
Tout bagay li dous.
Lè l’ap chofe,
Se sa nèt.
… … …

ii

{Ale pou n’ale
Ale pou n’ale 2x}. {Refren 1x}
Miami
Nassau
Freeport
Grand Turk
Ils Tigres
Californie
New York
Manhattan

iii

Ale pou n’ale
Ale pou n’ale. {Refren 1x}
Ottawa
Québec
Montréal
En Guyane
À Paris
Toronto
La Guadeloupe
La Martinique
La Dominique
New York

iv

Ale pou n’ale
Ale pou n’ale. {Refren 1x}
Miami
Nassau
Freeport
Grand Turk
Ils Tigres
Manhattan
New York
New Jersey
La Guadeloupe
La Martinique
En Guyane
À Paris
Au Gabon
Tout Partout
En Italie
Californie
Philadelphie

.v

Ki djaz sa?
Ki òkès sa?
Ki djaz sa?
Ki òkès sa?

.vi

Se konsa l mache.
Se konsa l blayi sou yo.
Se konsa l mache.
Se konsa l blayi sou yo.

.vii

Mache la
Mache la
Mache la

.viii

Se konsa l mache.
Se konsa l blayi sou yo.
Se konsa l mache.
Se konsa l blayi sou yo.

Se konsa l mache là.
Se konsa l blayi sou yo.
Se konsa l mache là.
Se konsa l blayi sou yo.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.