Resansman Ameriken 2020

Sèvis Gouvènmantal

Pou Kòmanse:

2. Orijinal: Piga ou itilize bouton navigatè a entènèt la (pou retounen, avanse, oswa fèmen navigatè a).

2. Konsidere: Piga ou itilize bouton navigatè entènèt la (pou retounen, avanse, oswa fèmen navigatè a).

3. Orijinal: Pou pibon rezilta, itilize vèson Chrome, Firefox, Internet Explorer, oswa Safari. Pèmet cookies.

3. Konsidere: Pou pi bon rezilta, itilize vèzyon Chrome, Firefox, Internet Explorer, oswa Safari. Pemèt cookies.

Kesyon sou Kay la:

2. Orijinal: Èske pral gen okenn LÒT moun ou poko mete?

2. Konsidere: Èske pa gen okenn LÒT moun ou poko mete?

Kesyon sou Moun yo:

5. Orijinal: Eske nòmalman John Smith viv oswa rete yon lòt kote…?

5. Konsidere: Èske nòmalman John Smith viv oswa rete yon lòt kote…? Jeneralman, èske, pa eske. Ranplase sa tout lòt kote.

SayZeal | Sezi l Nèttm
Direct questions regarding this post to me here: jvmarcelin@gmail.com

This entry was posted in Bagay and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.