Coronavirus la Diferan

Kisa ki fè maladi sa tèlman kreye panik konsa? Anba, trouve yon tab ak enfòmasion pibliye pa gouvènman Eta Lwizián lan, Eta z’Ini. Yo konte periodikman kantite moun ki malad e kantite moun ki mouri ak maladi-a, depi fleo COVID-19 lan te kòmanse.

Kòm ou ka wè anba tab la, plis ke kat (4) moun sou chak san (100) moun ki tonbe malad te mouri. Konpare sa avèk grip anièl la Eta z’Ini, ki touye sèlman yon (1) moun pami chak mil (1,000) moun ki tonbe malad. Maladi sa diferan wi vre. Enben, veye, priye, mezanmi.

COVID-19 Data, Lwizián, 11 Avril, 2020
COVID-19 Data, Louisiana, April 11, 2020

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Nouvèl, Opinion and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.