Ekzijans Vital

Sa se paròl konfians n’ap preche-a : 9 Ke si ou konfese avèk bouch ou « Segnè Jezi » e ou kwè nan kè ou ke Die te leve Li de mò, w’ap sove.  10 Paske, se avèk kè li youn kwè pou li jistifie, e se avèk bouch li youn konfese pou li sove.  11 Kòm Ekriti-a di : «Kèlkeswa kiyès ki kwè nan Li p’ap jamè jwenn okazion pou vin’ wont» (Romen 10:8-11).

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy, Literati, Medite and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.