Kriz e Politik

Ou pa jamè vle wè yon kriz serie gaspiye.  E sa m vle di pa sa se yon apòtinite pou fè bagay ou panse ou pa t’ kapab fè oparavan.  –Rahm Israel EMANUEL

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Opinion and tagged , , , , . Bookmark the permalink.