Miyan Miyan

Art Danse nan LapliArt


L’Ensemble Select de
Coupé Cloué

i

Wololoy…

Se te yon jou Jedi,
Yon jou Jedi, aprè midi.
Mwen te sān distraksion.
Mwen te santi ke-m sān pozision.

Mwen gen yen yon bon zanmi,
Li remake m sān konsolasion,
{Li fè m yon propozision,
Pou n’al’ asiste repetision}. {2x}
… … …

Wololoy…

ii

Se te nan Mariani.
Ansanb Selèk t’ap repete.
Malgre m te sou lè nè,
Lè m rive, m santi m soulaje.

Aprè yon bon moman pase,
Gen yon van ki t’ape vante.
{Van sila te vin’ anonse,
Gen yon lapli ki pr’ale tonbe}. {2x}

iii

{Tout moun leve ;
(Tout moun leve).
Tout moun ap deplase.
(Y’ap deplase)}. {2x}

E mwen pa fouti leve.
Mwen potre yon nonm yo mare.

{M’ape mande,
(M’ape mande,)
Kisa ki rive mwen.
(’Sa k’ rive mwen)}. {2x}

iv

Se atò m vin’ konstate,
S’on mizik ki mare pie-m.
Mizik la dous ‘kou siro ;
E mwen-menm, mwen s’on foumi.

Foumi deja sèmante,
Se nan siro pou l mouri.
… … …

v {2x}

Woooy…

{Miyan, Miyan} {2x} {Refren 1x}

Un seul, un seul… un seul macho–
Mėn yon bèl Bebe,
[Elle] demande pour vous.

Manman, Manman,
W’a ba l lajan.
W’a ba l manje. W’a fè l ale.

Un seul, un seul… un seul macho–
Mėn yon vie granmoun,
[Elle] demande pour vous.

Manman, Manman,
W’a fè l benyen.
W’a fè l moute, pou n’al’ karese.
… … …

Wouch…

vi {Soti}

{Tou’ sa se pou ou wi !} {Refren aprè}

Gerald.
Fenold.
Ferah Theodane.
Pepe.
Richard Brésil.
Henry Louissaint.
Jean Reymond.
Carliste.
Tico.
Fito.
Pasteur.
Monder.
Nini.
Sergo Belle Moyen.
Ti Bob.
Maurice Oberne.
Le Lambi. {2x}

Fini

(Di li bon, li bon. Ala bon bouyon). {Refren}

Bon. Li bon, bon, di li bon.
Ala bon pou yo. {4x}
Si li bon, di l bon.
Li bon. Bon… bon.

{Bon. Bon. Bon… bon.
Bon. Bon… bon.
Bon. Bon. Bon… bon.
Bon… bon.
Bon. Li bon}. {3x}

SayZeal | Sezi l NettmThis entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.