Lòd Jeneral Nimero 3

Katie Jeneral Distrik de Tekzas
Galveston, Tekzas
19 Jwen 1865

«Pèp Tekzas la enfòme ke ań akòdans avèk proklamasion Ekzekitiv Eta z’Ini-an [i.e. Abraham Lincoln], tout esklav yo libere. Sa konsène yon egalite absoli regade dwa pèsonèl e dwa propriyete, antre ansien esklavajis yo ak esklav yo, e konneksion jiska prezan ekziste antre yo-a tounen youn antre yon anplwayè ak yon travayè. Nonm libere yo avèti pou rete dousman nan kay prezan yo e travay pou salè. Yo enfòme ke yo pa pèmi rasanble nan pòst militè e ke yo p’ap sipòte yo nan wazivite ni laba oū ayè.»

Pä Lòd Jeneral Majè Gordon Granger

F. W. Emery
Majè e Asistan Jeneral-Adjwen

Lòd General Nimero 3

This entry was posted in Bagay and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.