Mare de Pie e de Mėn

Gisselle AtadaAtada de Gisselle
Paròl Alejandro Montalban e
Eduardo Rogelio Reyes Napoles

1

Mwen konnen ke lanmou sa pr’ale avèk mwen jiska denniè jou-m.
Renmen de fòm total sa se renmen ki pou la vi.
Pa menm dlo sèt lanmè yo kapab etèn dife sa.
Mwen pa kapab evite angaje mwen avèk yon dezi si adan.

Se yon bagay ki pi fò pase m, ki kontrè menm avèk volonte-m.
Li rale m e mennen m, li tounen m e brile m,
Li oblije m toujou mande pou plis.

Mare de pie e de mėn, ou kenbe mwen antoure d’amou.
Mwen pa vle soti nan kadna yo
Ke ou envlople a kè mwen an.

Mare de pie e de mėn ap voye mwen fou pou ou.
Touche anlè sièl la, m’ap dezire ti bo-w yo sou mwen.
Sān limit e sān kondision, sān kòz, sān yon rezon,
Mwen gen pouvwa chwazi libreman antre tout bagay sa yo.

2

Mwen fèmen z’ie mwen, ap panse si m pa t gen yen w:
Pa t’ap gen ni la lin, ni lan nwit, si mwen ta pèdi ou.
Si anka mwen ta rene ankò e trouve chans sa,
Mwen t’ap rete sèlman pou ou, pou retounen vini renmen w.

Se yon bagay pi ki fò pase m, ki kontrè menm avèk volonte-m.
Li rale m e mennen m, li tounen m e brile m,
Li oblije m toujou mande pou plis.

Mare de pie e de mėn, ou kenbe mwen antoure d’amou.
Mwen pa vle soti nan kadna yo
Ke ou envlople a kè mwen an.

3

Mare de pie e de mėn ap voye mwen fou pou ou.
Touche anlè sièl la, m’ap dezire ti bo-w yo sou mwen.
Sān limit e sān kondision, sān kòz, sān yon rezon,
Mwen gen pouvwa chwazi libreman antre tout bagay sa yo,
[Men] mwen lanke a lanmou ou… mare a lanmou ou.

Mare de pie e de mėn, ou kenbe mwen antoure d’amou.
Mwen pa vle soti nan kadna yo
Ke ou envlople a kè mwen an.
Mare de pie e de mėn ap voye mwen fou pou ou.
Touche anlè sièl la, m’ap dezire ti bo-w yo sou mwen.

Mwen mare e se pou la vi.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.