La Priyè se yon Fòs

«La priyè se pi pisan fòm de enèji youn kapab jenere. Li se yon fòs ki reyèl kòm gravite terestial. Kòm yon medsen, mwen konn wè nonm, apre tout lòt terapi echwe, leve soti de maladi e de melankoli pä efò serèn la priyè….

La priyè, kòm rhodium, se yon sous de limine, pèpetièl, enèji…. Nan la priyè èt imen chache pou ogmante enèji limite yo pä adrese yomenm a Sous Enfini de tout enèji-a. Lè nou priye, nou liyen noumenm avèk pouvwa motiv inepizab k’ap revòlve inivè-a. Nou priye ke yon pati de pouvwa sa dezigne a bezwen nou yo.

Menm nan sipliye, feblès imen nou yo ranpli e nou leve fòtifie e repare…. Kèlkeswa kan nou adrese Die nan la priyè fèvan, nou chanje [nan espri nou], nan nanm nou, e nan kò nou pou miyò. Li enposib ke oken nonm oū fanm ta la priye pou menm yon sèl moman sān kèlke bon rezilta.» Dr. Alexis Carrel, Loreya Nobèl

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy, Medite and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.