Sou At ak Sante

S’on don ke l ye lè w konn’ sa ki bon. Lè w konn’ sa k’ bon, w’anvi toujou fè bèl.

Ou wè at, li pa sèlman nan chante: li nan jan w abiye, li nan jan w gade zòtèy ou, jan w gade cheve-w, jan w gade kò-w, dan-w etcetera [id est, jan w pran swen tèt ou an jenneral]….

Rete pròp; rete viv lontan….

Ou wè dlo, se youn nan pi gro medikaman ki gen yen pou le kò imen…. Dlo. Bwè dlo, epi benyen tou. Bay kò-a dlo; pròpte kò-a.

Bon Die ap beni w. Li wè ou renmen tèt ou, epi Li proteje-l. Tankou ‘on piebwa w’ap bay dlo; li pi bèl. Piebwa k’ap mouye tout tan, li pi vèt. Sa k’ pa jwenn dlo-a, fèy li sèch.
–Joseph Dieudonné Larose (3pou5 ak Wilfrid Petit Frere)

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Opinion and tagged , , , , . Bookmark the permalink.