Fè Mwen Enstrimen Ou

Segnè, fè mwen yon enstrimen La Pê Ou. Kote ki gen la hèn, pemèt mwen seme lanmou. Kote ki gen blesi, padon. Kote ki gen dout, konfians.  Kote ki gen dezespwa, esperans.  Kote ki gen fènwa, limiè. Kote ki gen tristès, jwa. Ô Mèt Divin, grante mwen pou pa menm chache jwenn konsolasion ke pou konsole; pou yo konprann mwen, ke pou konprann; pou yo renmen m, ke pou renmen; paske se nan done ke nou resevwa, nan padone ke nou trouve padon, e se nan mouri a noumenm ke nou rene a La Vi Etènèl. –Sen Fransis d’Asisi

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite, Opinion and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.