Non Fanm, pa Kriye

Aprè
Bob Marley

Koral {2x}

Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).
Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).

i

Ou wè, mwen sonje, lè nou te konn chita
Nan koulwa gouvènman, nan Trenchtown.
Ap obzève ipokrit yo,
K’ap melanje ak bon moun nou rankontre yo.

ii

Ala bon zanmi nou te gen yen,
E bon zanmi nou pèdi tou,
Nan chemen an.
Nan gran fiti sa, ou pa ka bliye pase-w.
Enben, siye dlo nan z’ie ou, mwen di.

Koral

Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).
Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).

iii

Ou wè, mwen sonje, lè nou te konn chita
Nan koulwa gouvènman, nan Trenchtown.
Epi Jòji te konn limen ‘on dife.
Yon boukan k’ boule tout nwit lan.

iv

Aprè, nou te konn kwit mayi moulen,
M’ap pataje ladan avè’ w.
Pie-m yo se te sèl kamion mwen.
Enben, mwen pa kapab mize lontan,
Men pandan m pati-a:

v {2x}

Tout bagay pr’al’ bien bouje.
Tout bagay pr’al’ bien bouje.
Tout bagay pr’al’ bien bouje.
Tout bagay pr’al’ bien bouje.

vi {lib}

(Non, fanm, pa kriye). {Refren}

Enben fanm, pa kriye.
Ô, non, non.
Pa vèse yon lām.
O, non, non, fanm.

Ey, ey.
O ti sè mwen, souple pa kriye.
Non, non, fanm.
… … …

vii

Ti cheri, piga w kriye.
(Non, fanm, pa kriye).
Ti sè mwen, piga w kriye.
(Non, fanm, pa kriye).

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.