M’ap Toujou Renmen w

I Will Always Love You

Dolly Parton

i

Si pou m ta rete,
Mwen t’ap sèlman yon annwi.
Enben, mwen pr’ale.

Men mwen konnen,
M’ap panse de ou,
Chak etap sou rout la.

Koral

E m’ap… toujou… renmen w.
M’ap toujou renmen w.

ii

Memwa dous e anmè,
Se sa yo sèlman
Mwen ap pran avèk mwen.

Babay. Souple, pa kriye.
Nou tou’ dë konnen,
Mwen pa sa ou bezwen.

Koral

Men m’ap… toujou… renmen w.
M’ap toujou renmen w.

iii

Mwen espere vi-a jenti avè’ w.
E mwen espere…
Ou gen tout sa ke w te jamè reve.

E mwen swete ou jwa,
E kontantman ;
Men plis ke tout sa,
Mwen swete ou lanmou.

Koral

E m’ap… toujou… renmen w.
M’ap toujou renmen w.

Fini {mx}

M’ap toujou renmen w.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.