M’ap Toujou Renmen w


Aprè
Dolly Parton e
Whitney Houston

i

Si pou m ta rete,
Mwen t’ap sèlman yon annwi.
Enben, mwen pr’ale.

Men mwen konnen,
M’ap panse de ou,
Chak etap, sou rout la.

Koral

E m’ap… toujou… renmen ou.
M’ap toujou renmen w.

ii

Memwa dous e anmè,
Se sa yo sèlman
Mwen ap pran avèk mwen.

Babay. Souple, pa kriye.
Nou tou’ dë konnen,
Mwen pa sa ou bezwen an.

Koral

Men m’ap… toujou… renmen ou.
M’ap toujou renmen w.

iii

Mwen espere vi-a jenti avè’ w.
E mwen espere…
Ou gen tout sa ke w te jamè reve.

E mwen swete ou jwa,
E kontantman ;
Men plis ke tout sa,
Mwen swete ou lanmou.

Koral

E m’ap… toujou… renmen ou.
M’ap toujou renmen w.

Fini {mx}

M’ap toujou renmen w.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Microsoft Translator

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.