Langaj Mwen Manke

1. Mwen rekonèt langaj mwen manke*,
E mwen pa toujou di ou sa m panse.

2. Jodi-a m’ap ofri w mizik,
Avèk poezi pou di w jan m renmen w.

3. Ou se rezon ki bay vi mwen sans.
Ou enspire mwen a chak jou.

4. Wete tout dout ki nan kè ou,
Konsène sa ou ye pou mwen.

5. Wi mwen renmen w ! Wi mwen renmen w !
Plis ke mwen kapab exprime.

6. Epi, Cheri, mwen fèk kòmanse–
M’ap kontinie menm aprè vi sa.

7. Anverite, mwen fèk kòmanse–
M’ape renmen w pou etènite {Fini}.

© SayZeal | Sezi l Nèttm
* Manke bon bagay ; i.e. mwen di tròp tenten, petèt trò souvan.

Google Translate | Web Translator

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.