Kontribiye yon Vèsè

Nou pa lī e ekri poezi paske li mignon. Nou lī e ekri poezi paske nou se manb ras imen an. E ras imen an ranpli avèk pasion.

E medesiń, lwa, biznis, enjenieri, sa yo se pouswit nòb e nesesè pou soutni la vi. Men poezi, bote, romans, renmen, se pou sa yo nou rete vivan.

Pou site aprè Whitman:

O mwen! O vi!…de kesion rekòrant yo, de tren sān fen de sān konfians yo, de vil ranpli avèk ensanse yo; kisa ki bon pami yo, O mwen, O vi?

Repons. Se ke ou là—ke la vi ekziste e idantite; ke piès teyat pisan kontinie e ou te mèt kontribiye yon vèsè. Ke piès teyat pisan kontinie e ou te mèt kontribiye yon vèsè. Kisa vèsè pà-w la ap ye? —Dead Poets Society 1989

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.