Di m ou Konnen m Renmen w

King Kino
Aprè
King Kino

1

Bien souvan, dë moun ki renmen
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Bien souvan, dë moun ki d’amou
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Di m ou konnen…

Koral (2x)

(Di m ou konnen m renmen w.
Kite mwen okipe w.
M’ap toujou tou pre ou;
Mwen p’ap jamè kite w).

2

Bien souvan, dë moun ki marie
Konn’ gen ti problèm.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Bien souvan, dë moun ki renmen
Konn’ gen ti problèm.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Di m ou konnen…

Koral (2x)

(Di m ou konnen m renmen w.
Kite mwen okipe w.
M’ap toujou tou pre ou ;
Mwen p’ap jamè kite w).

3

Ra-ra rakonte. {Rakonte mwen.
Vini explike mwen}. {Refren}

Pa kakonte zanmi.
Zanmi p’ral’ mache pale w mal.

Pa rakonte fanmi.
Fanmi pr’al’ lage w nan kouri.

Explike madanm ou jan w’anvi-l.
Explike mennaj ou jan li dous.
Explike l jan lanmou an te bon.

Tranzision {mx}

{Kite m

Pran swen

De ou—Bebe}.

4

Ou se anj mwen.
Mwen se nonm ou.
[Mwen se pi] meyè zanmi-w.
Amoure ou.

Ou se rezon pou ki m’ap viv la.
[Ou se] tout bagay pou mwen.
M’ap mouri pou ou.

5

Kiyès mwen ye ?
(Ou se Bebe-m).
Di m kiyès mwen ye ?
(Amoure mwen).

Kiyès mwen ye ?
(Ou se Bebe-m).
Di m kiyès mwen ye ?
(Ou se a-mou-re… mwen).

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.