Avan Ou

Vitaa & Slimane
Aprè
Vitaa ak Slimane

Antre {Alpha}

Lá pa t’ gen imaj ; lá pa t’ gen koulè.
Lá pa t’ gen istwa, parèy mwen.
Lá pa t’ gen yen fèt ; lá pa t’ gen yen kè.
Oken souri, parèy mwen.

Kò {Ansanm}

Ou konn’ mond pa t’ tounen an won.
M te gen mo yo, men l pa t’ yon chanson.
Ou konn’ renmen ; ou konnen pasion.

Wi sa ekri. Sa te di.
Wi, se la vi–
Avan ou, mwen pa t’ gen anyen.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.

Mwen konnen sièl la pa fache,
Dèske m te poze z’ie mwen sou ou.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.

Ouh ouh…, ouh ouh….
Ouh ouh…, ouh ouh….

Antre {Beta}

Lá pa t’ gen maison ; lá pa t’ gen bonheur.
Mwen pa t’ gen rezon, parèy mwen.
Lá pa t’ gen souri, men pa t’ gen yen kriye.
Mwen k’ te sèl isi, parèy mwen.

Kò {Ansanm}

Ou konn’ mond pa t’ tounen an won.
M te gen mo yo, men l pa t’ yon chanson.
Ou konn’ renmen nan tout fason li.

Wi sa ekri. Sa te di.
Wi, se la vi–
Avan ou, mwen pa t’ gen anyen.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.

Mwen konnen sièl la pa fache,
Dèske m te poze z’ie mwen sou ou.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.

Ouh ouh…, ouh ouh….
Ouh ouh…, ouh ouh….

Fini {Ansanm}

Avan ou, mwen pa t’ gen anyen.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.
Avan ou, mwen pa t’ gen anyen.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.

Mwen konnen sièl la pa fache,
Dèske m te poze z’ie mwen sou ou.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.

Ouh ouh…, ouh ouh….
Ouh ouh…, ouh ouh….

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Microsoft Translator

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.