Sou Tout Lòt


Aprè
Lenny LeBlanc, Paul Baloche e
Michael W. Smith

i

Sou tout lòt pouvwa.
Sou tout lòt wa.
Sou tout la nati,
E tout sa ki kreye.
Sou tout sajès,
Tout konnesans imen,
Ou te là menm
Avan kòmansman.

ii

Sou tout wayòm yo,
E sou tout tròn.
Sou tout mèvèy—
Mond lan jamè konnen.
Sou tout richès,
E trezò sou la tè,
Pa gen mwayen
Pou mezire valè-w.

iii

Krisifie…
Plase dèyè yon ròch.
Ou viv pou mouri,
Rejete e tou’ sèl.
Kòm yon roz,
Kraze anba pie—
Ou tonbe pou mwen ;
Ou panse de mwen,
Sou tout lòt. {a. r. ankò}

{Rekòmanse}

Fini

Kòm yon roz,
Kraze anba pie—
Ou tonbe pou mwen ;
Ou panse de mwen,
Sou tout lòt.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Microsoft Translator

This entry was posted in Chanson, Medite and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.