Demontre Mwen Lanmou

Chak fwa, lè mari mwen ekri,
Yon ti poezi pou fè m souri,
Se vre, sa vrèman fè m plezi.

Li fè m kado yon ti moman.
Ban mwen ase tan nan mitan,
Pou nou kreye yon santiman.

Nou gen anpil responsibilite.
Vi nou ranpli avèk aktivite.
Nou gen ase bagay ke n’ap regle.

Epi, « Mwen vle tout sa ki nan kè ou.
Nou p’ap pemèt la vi vin’ antre nou.
Cheri vini, demontre mwen lanmou. »

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Web Translator

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.