Se ou ki Koupab

Kaï Koupab

Koupab

Kaï ak Bedjine

Antre

Tou-tou, lou-lout, tou-dout.
Tou-tou, lou-lout.

Alfa

Bliye eskize m ; ou di m n’ap kite.
Men avan ou ale, f­­­­ō k’ nou
Fè ‘on ti chita pale.

Mwen pa tankou
Lòt nèg k’ap ba w manti,
Ki pr’al’ swete w bonnes chances,
Pran pòz, yo vle wè w k’ap souri.

Paske, mwen pa vle wè ou k’ap pase,
Avèk yon lòt, k’ap trete w,
Pi bien pase m.

Paske mwen pa vle wè ou k’ap pase,
Avèk yon lòt, k’ap renmen w,
Pi plis pase m.

Ou pa t’ realize,
Tout sakrifis mwen fè pou ou.
Mwen di w :

Koral {Ansanm}

Se ou ki koupab… {kou-pa-ä-ab}
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Mwen sèmante, se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Se ou ki koupab…

Tranzision

(Tou-tou, lou-lout, tou-dout).
Cheri w koupab,
Demanti m, Si w kapab.
(Tou-tou, lou-lout, tou-dout).
Demanti m si w ka-pa-papa-pab.

Beta

M pa mande, pou ban m lò ak diaman, bebe.
Ni pou ban m lajan, bien ke l’enpòtan.

Ou maltrete m ; ou imilie m.
Ou pietine, pròp dignite mwen.
S’on kout ròch, ou lage nan kè mwen, bebe.

Men, si w pa pran mėn-w,
W’ap wè m k’ap pase,
Avèk yon lòt, k’ap trete m, pi bien pase w.

Men si w pa pran mėn-w,
Menm lonbraj mwen, ap ekate w.
E m p’ap pran tan,
Nan vi-m, pou mwen ranplase w.

Chéri, ou ban m problèm.
Gad’ jan w kraze kè-m :

Koral {Ansanm}

Se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Mwen sèmante, se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Se ou ki koupab…

Lib

Cheri ou wè là—
Depi w kite m plonje,
(Fō w kite m naje).

Manman !
Tonnè kraze-m, m pa gen tan.
El El Chapo.

By the way, nou konn’ kiyès li là ?
Be-be Bedjine !

Pouki’ m’ap soufri ?
Di m, pouki’ m’ap soufri ?
[Ô non, non non].
Pouki’ m’ap soufri ?

Ô, Be—

{Se tankou ‘on penitans,
Mwen mare ak lanmou.
Men se yon delivrans,
Lè w jwenn yon moun konprann ou.

Li pa bon, li pa bon, li pa bon.
Deyò-a pa bon.
Li pa, li pa bon [2. Baby.] li pa bon.
Deyò-a pa bon}. {2x}

Kaï li ye, Tonton !

Pouki’ m’ap soufri ?
Di m pouki’ m’ap soufri ?
[Ô Bebe.]
Pouki’ m’ap soufri ?

Fini {Ansanm}

Se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Mwen sèmante, se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.