Ou Sèl’ Kè Mwen Manke

Wi, mwen antoure avèk mèvèy toupatou,
Men mwen konn’ pase tout yon jounen
Kòmsi sans mwen yo pa angaje ditou.

M’ap di w, kote m’abite-a, toutrèl chante
Chak maten e chak aprè midi. Ou sonje,
Zwazo yo konn’ poze menm sou galeri-a.

Gen raje ; gen zèb ginen, tou prè mwen an,
Nan teren arebò rout la, avan koulin lan–
Ti flè sovaj yo toujou grandi anpil ladan.

Dlo nan bayou-a moute, desann, souvan.
Sou rout travay la, bitasion yo donnen :
Mayi, koton e pwa soya, chak sezon.

Kezia mande pou Papa-l tan-z’an-tan wi.
Non, mwen pa panse m merite plis ke sa.
Epi Jess, nou pale ; reve sou renmen nou.

M’ap viv nan senplisite, men kan espri
Mwen eklere, mwen konplètman dakò…
Se vre ; se oumenm sèl’ kè mwen manke.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Web Translator

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.