Search Results for: Beken

Filozofi Bekenn

Beken Bèl Konsèy Koral (4x) Lay, la, lay ; lay, la, lay… Premie Pati Vèsè 1 Ou chita la w’ap pale mal ; Ou chita la w’ap radote ; Tout la jounen w’ap pal’ anpil. Vèsè 2 Zanmi m pr’al … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , | Leave a comment

Fè Mwen Senpleman sa ki Bon

Fanm Nan je mwen, ou pi presie pami tout kreyati Granmèt la.  Tout sa w ye poko menm fini revele.  Sa ki revele sifi ase pou fè mwen konprann, ou kapab yon benediksion konplè, kòm ou kapab yon pièj bien … Continue reading

Posted in Literati | Tagged , , | Comments Off on Fè Mwen Senpleman sa ki Bon

Tounen la Kay

Pä Beken Koral Afè-m pa bon nan Kapital, M’ap retounen nan peyi mwen. Se la mwen né, lonbrik mwen antere. Fò m tounen, nan peyi an mwen. i La vi sila–franchman ala panse mwen panse w. Lè pou m dòmi, … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Tounen la Kay