Author Archives: jvm

Rejwi nan Segnè-a

Rejwi nan Segnè-a toujou. Ankò, mwen di rejwi. Rejwi nan Segnè-a toujou Ankò, mwen di rejwi. Rejwi, rejwi, E ankò mwen di, rejwi. Rejwi, rejwi, E ankò mwen di, rejwi.

Posted in Chanson | Tagged , ,

Konfians

Se materièl pou bagay youn espere. Se evidans pou kichoy sans yo pa kabab pèsevwa (Ebre 11:1). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged , , ,

Loving You

Pä Nu Look i Yon jou maten ou pran papie, Ou di m lanmou pa ekziste. Ak dlo nan je-w, tout cheve-w degaye, Ou tonbe kesione m, sou sa yo rakonte w. Presion la ri, ak les on dita, Soti … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , ,

J’ai soif de toi

Pä Daan Junior i Wè mwen wè w, kè-m kontan. Mwen s’on anj ; m’ap chante. Tankou ‘on la manne du ciel, Se ou menm m t’ap ret’ tann. Se ou ke mwen renmen. Pou ou sèl m gen anvi. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , ,

Pale avè’ M ań Ayisien

Dë tafiatè soū chita sou yon ban. Youn te tonbe, blese, kò-l t’ap koule sȧn sān sès, e sa pa t menm deranje l. Ak dènie san goud li te rete, li kòmande yon lòt gròg. Yo di l dejwe. … Continue reading

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Pa Gen Anyen k’ Serie

Kolabore Pä Jean Gesner HENRY (Alias Coupé Cloué) Antre {2x} Chak chaplè gen kwa pá yo. Chak legliz gen prèt pá yo. Chak maison gen moun pá yo. Chak tafiatè gen tafia pá yo. Tout chaplè gen menm valè priyè. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , ,

Je Ferai

Tout pou ou Pä Wyab i a Mwen konnen ke mwen pa t’ toujou rete, Atantif avèk sa w te dezire, Sān realize, ke m t’ap ekate ou lwen mwen. Pou tout dlo m te fè koule sot’ nan z’ie-w, … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , ,

Sān Ou

Sān ou mwen tankou yon bato ki sān vwal, yon jounen sān solèy, yon nwit sān z’etwal; paske m konnen, sān ou, mwen pa anyen. –M. GUIRAND SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Literati | Tagged ,

Mwen Là Toujou

Ti Pouchon Pä Toto NÉCESSITÉ i Ala kontan m kontan, Bon Die renmen m, Li ban m kouraj, pou m sipòte wô. Ala kontan m kontan, Bon Die renmen, Li banm kouraj, pou m pa komèt betiz. Nan kèlke ane … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , ,

Mwen p’ap Negosie w

Pä Harmonik A M p’ap negosie w. Mwen p’ap negosie ou doudou; Menm si w’ale, m’ap vin’ chache w kanmèm. M p’ap negosie w. Mwen p’ap negosie ou doudou. Menm si w’ale… B Sa fè dë an’ depi mwen d’amou. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,