Author Archives: jvm

Sòm 1

Dë Chemen 1 Beni se yon nonm ki pa mache selon konsèy mechan, ni kanpe sou rout pechè, ni chita nan chèz mokè; 2 Men ki trouve plezi li nan lwa Segnè-a, e ki medite nan lwa Li jou e … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , ,

An n Kòmanse ak Amitie

Pä Nickenson Prud’homme ak Ralph Papillon i {2x} M fè anpil aktivite Pou fè jounen mwen pase, Men mwen pa janmè rive Efase ou nan nanm mwen. M fè priyè, je croix en Dieu1, Explike tout sa m gen bezwen. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

Mwen pa Esklav Ankò

Pä Jonathan David e Melissa Helser (Ent. Stephanie Saint-Surin) (Ent. Frantz Junior Moïse) i Ou emèveye m, ak yon melodi; W’antoure m ak chanson d’amou. Ou delivre mwen de èlmi mwen yo. Tout perèz mwen yo pati. Koral Mwen pa … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

Lè yon Nonm Renmen yon Fanm

Pä Percy Sledge i Lè yon nonm renmnen yon fanm, Li pa kapab panse sou lòt bagay; L’ap boukante mond lan, Pou bon bagay li trouve-a. Si fanm lan se yon pèlen, li pa wè sa. Pou li, manmzèl pa … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged ,

Demokrasi Mande Sakrifis

Diskou Prezidan Jovenel Moïse de Novanm 2018 Pèp Ayisien, konpatriyòt mwen yo, nan kat kwen peyi-a ak nan diaspora. Depi plis pase trant ane, nou bay tèt nou yon konstitision ki etabli demokrasi nan peyi d’Ayiti. Se gras ak demokrasi, … Continue reading

Posted in Literati, Nouvèl | Tagged , , , ,

Sou Imilite ak Ògèy

Imilite ap proteje w de desepsion, men ògèy se yon pòt ouvè pou destriksion. –Keith MOORE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , ,

Pa Gen yon Lòt Die Tankou w

Mwen Kanpe Devan Tròn Ou Aprè Luckner Corridon E Samuel Robuste Koral Pa gen yon lòt Die tankou w. P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w, {var.} Pou m adore– Pou m adore. Pa gen yon lòt Die tankou w. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , ,

Rèv pou Misisipi

«Mwen fè yon rèv ke yon jou, menm nan Misisipi, yon eta k’ap toufe avèk chalè enjistis, k’ap toufe avèk chalè opresion, ap transfòme vini yon oasis de libète e jistis,» Martin Luther KING, Jr., Ph.D. Åtis Laurin Stennis avèk … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , ,

Kouraj Frè-m

Mwen fenyan pase tout nonm sou la tè. Si se pa vre, pou ki rezon perèz Domine vi-m konsa. Mėn konsèy frè: Ou kapab rich, men renmen ‘on malerèz. Moun anwo kòm moun anba tout se moun. Edikasion konte, men … Continue reading

Posted in Konsèy, Literati | Tagged , , ,

Vi-a pi Bon avèk Jezi

Vini jwenn Jezi. Sa pa vle di tout problèm ou ap rezoud nan yon jou, ni ou p’ap janmè gen problèm ditou. Non, se pa vre. Sepandan, pi move jou ou avèk Jezi miyò pase pi meyè jou ou san … Continue reading

Posted in Medite | Tagged ,