Category Archives: Bagay

Konfians

Se materièl pou bagay youn espere. Se evidans pou kichoy sans yo pa kabab pèsevwa (Ebre 11:1). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged , , ,

Sān Ou

Sān ou mwen tankou yon bato ki sān vwal, yon jounen sān solèy, yon nwit sān z’etwal; paske m konnen, sān ou, mwen pa anyen. –M. GUIRAND SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Literati | Tagged ,

Kondwi Operasion Konpa

Mwen te  fatige aprè yon long joune travay.  Mwen tonbe  kabicha pandan m t’ap gade televizion pou tande ki denniè tenten Prezidan Trump te di diran jounen an, epi bliye pou etèn televizion an.  An verite, mwen reveye pä yon … Continue reading

Posted in Bagay, Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , ,

Fè Mwen Senpleman sa ki Bon

Fanm Nan je mwen, ou pi presie pami tout kreyati Granmèt la.  Tout sa w ye poko menm fini revele.  Sa ki revele fè mwen konprann, ou kapab yon benediksion konplè, kòm ou kapab yon pièj bien maske. Kan papa … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged

Bòn Ane 2017

Ke nan ane 2017 la ou afime amou-w, asire jwa-w, e etabli la pè-w. Pase yon bòn ane. Chwazi nan ki direksion ou vle ale. Fè yon enpak. -jvm

Posted in Bagay

Veronik, Mwen Felisite w

Konsène mariaj, li ekri: «Pou rezon sa, yon nonm ap kite manman-l ak papa-l pou al’ kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl kò» (Genèz 2.24). Mwen espere se nonm pa-w la ki trouve w reyèlman.  Jezi beni e … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , ,

Fini. Alman yo pran Koup la.

Li prèske definitiv. Almagn bat Ajentin nan dezièm mitan extra. Sa tris anpil pou Messi. ——— Anfen. Apre jan yo te bimen Brezil la, li difisil pou youn ta debat ke Alman yo pa t’ meyè ekip ane 2014 la. … Continue reading

Posted in Bagay

Brezil p’ap Ale Fasil

T. Silva pèse Kolonbi bonè. Se Jodi-a n’ap vrèman wè sa Rodríguez ak Cuadrado peze.

Posted in Bagay

Brezil Mele

Bravo pa vle pran gòl, epi Brezil kite jwèt la al’ nan penalite. Chiléen yo genlè pr’ale ak sa wi. Brezil antrave avèk Chile. ——— Yon bèl efò Chile. Bèl efò. Brezil avanse, men avèk yon foutbòl timid. Sa ka … Continue reading

Posted in Bagay

Bien Bimen

Kosta Rika sot’ moutre Irigway kijan yo jwe jwèt la.  Ka gen sipriz ane-a wi.

Posted in Bagay | Tagged