Category Archives: Bagay

Fanm

Nan je mwen, ou pi presie pami tout kreyati Granmèt la.  Tout sa w ye poko menm fini revele.  Sa ki revele fè mwen konprann, ou kapab yon benediksion konplè, kòm ou kapab yon pièj bien maske. Kan papa nou … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged

Renmen san Ipokrizi

Pou jan tan-w presie, pa gen anyen ase mwen te kapab ba ou pou li, men dèske w deside pou ou pase yon moso ladan ap li sa mwen ekri, se nòmal pou mwen ofri w yon bagay an retou.  … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged

Bòn Ane 2017

Ke nan ane 2017 la ou afime amou-w, asire jwa-w, e etabli la pè-w. Pase yon bòn ane. Chwazi nan ki direksion ou vle ale. Fè yon enpak. -jvm

Posted in Bagay

Veronik, Mwen Felisite W

Konsène mariaj, li ekri : « Pou rezon sa, yon nonm ap kite manman-l ak papa-l pou al’ kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl kò » (Genèz 2.24). Mwen espere se nonm pa-w la ki trouve w reyèlman.  Jezi beni e … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged

Fini. Alman yo pran Koup la

Li prèske definitiv. Almagn bat Ajentin nan dezièm mitan extra. Sa tris anpil pou Messi. ——— Anfen. Apre jan yo te bimen Brezil la, li difisil pou youn ta debat ke Alman yo pa t’ meyè ekip ane 2014 la. … Continue reading

Posted in Bagay

Brezil P’ap Ale Fasil

T. Silva pèse Kolonbi bonè. Se Jodi-a n’ap vrèman wè sa Rodríguez ak Cuadrado peze.

Posted in Bagay

Brezil Mele

Bravo pa vle pran gòl, epi Brezil kite jwèt la al’ nan penalite. Chiléen yo genlè pr’ale ak sa wi. Brezil antrave avèk Chile. ——— Yon bèl efò Chile. Bèl efò. Brezil avanse, men avèk yon foutbòl timid. Sa ka … Continue reading

Posted in Bagay

Bien Bimen

Kosta Rika sot’ moutre Irigway kijan yo jwe jwèt la.  Ka gen sipriz ane-a wi.

Posted in Bagay | Tagged

Ou Toujou Mete M Alèz

San dout m’ap dòmi nan Turnpike la aswè-a. Rezolision mwen pou ane-a se klèman pou viv sou yon meyè planning. Florid, mèsi anpil. Mwen te vrèman pase yon bon moman. Ou te mete mwen bien alèz. Lè m avèk ou, … Continue reading

Posted in Bagay

Yon Segond Ase

Se yon bagay extraòdinè, kijan yon sèl segond, yon ti senp bat je sifi, pou chanje sikonstans yo, menm yon desten ki parèt proklame final. Ala yon bèl testaman pou esperans. Yèreswa, mwen lage m nan foutbòl Ameriken ankò pou … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged ,