Category Archives: Bagay

Ala Ou Gran

Ou merite tout glwa Jezi: Onè, respè, tout lwanj mwen. Paske ou gran— Wa, Mèt, Sovè, Segnè, l’Etènèl. Ou se yon Die de mèvèy. Ou se yon Die sān parèy. Pa gen yen pèsòn tankou ou. SayZeal | Sezi l … Continue reading

Posted in Bagay | Comments Off on Ala Ou Gran

Mwen Swete ou Jwa

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen Swete ou Jwa

Kris nan Ou

Richès mistè glorièz la: Kris nan ou, esperans de la glwa (Kolosien 1:27).

Posted in Bagay | Tagged , , , , | Comments Off on Kris nan Ou

Kalfou Antre Konnesans e Verite

Konnesans baze sou sa ki konnen. Malerezman, tout pa konnen, e sa k’ konnen pa konnen tout kote. Verite baze sou sa ki verifiab. Verite menm bagay tout kote. Malerezman, se pa tout verite ki verifiab.

Posted in Bagay | Tagged , , , | Comments Off on Kalfou Antre Konnesans e Verite

Lòd Jeneral Nimero 3

Katie Jeneral Distrik de Tekzas Galveston, Tekzas 19 Jwen 1865 «Pèp Tekzas la enfòme ke ań akòdans avèk proklamasion Ekzekitiv Eta z’Ini-an [i.e. Abraham Lincoln], tout esklav yo libere. Sa konsène yon egalite absoli regade dwa pèsonèl e dwa propriyete, … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Lòd Jeneral Nimero 3

Resansman Ameriken 2020

Sèvis Gouvènmantal Pou Kòmanse: 2. Orijinal: Piga ou itilize bouton navigatè a entènèt la (pou retounen, avanse, oswa fèmen navigatè a). 2. Konsidere: Piga ou itilize bouton navigatè entènèt la (pou retounen, avanse, oswa fèmen navigatè a). 3. Orijinal: Pou … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , , , , , | Comments Off on Resansman Ameriken 2020

Fè 10 sou 10 nan 2020

An n kòmanse ak amitie. Nou va ateri sou, rankontre, jwenn, oū rete renmen. A la fen, n’a sonje ane sila kòm yon ane de progrè. Yon ane limiè. Wè klè. Se pou ane sa make destine ou pou bien. … Continue reading

Posted in Bagay | Comments Off on Fè 10 sou 10 nan 2020

Alelouya!

Delivrans e la glwa, onè ak respè, pouvwa, dominans, tout se pou ou, Kris Jezi…ou mèveye. SayZeal| Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Tagged , , | Comments Off on Alelouya!

Konfians

Se materièl pou bagay youn espere. Se evidans pou kichoy sans yo pa kabab pèsevwa (Ebre 11:1). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged , , , | Comments Off on Konfians

Sān Ou

Sān ou mwen tankou yon bato ki sān vwal, yon jounen sān solèy, yon nwit sān z’etwal; paske m konnen, sān ou, mwen pa anyen. –M. GUIRAND SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Literati | Tagged , | Comments Off on Sān Ou

Kondwi Operasion Konpa

Mwen te  fatige aprè yon long joune travay.  Mwen tonbe  kabicha pandan m t’ap gade televizion pou tande ki denniè tenten Prezidan Trump te di diran jounen an, epi bliye pou etèn televizion an.  An verite, mwen reveye pä yon … Continue reading

Posted in Bagay, Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kondwi Operasion Konpa

Bòn Ane 2017

Ke nan ane 2017 la ou afime amou-w, asire jwa-w, e etabli la pè-w. Pase yon bòn ane. Chwazi nan ki direksion ou vle ale. Fè yon enpak. -jvm © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Comments Off on Bòn Ane 2017

Mwen Felisite W

Konsène mariaj, li ekri: «Pou rezon sa, yon nonm ap kite manman-l ak papa-l pou al’ kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl kò» (Genèz 2.24). Mwen espere se nonm pa-w la ki trouve w reyèlman.  Jezi beni e … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , , | Comments Off on Mwen Felisite W

Fini. Alman yo pran Koup la.

Li prèske definitiv. Almagn bat Ajentin nan dezièm mitan extra. Sa tris anpil pou Messi. Anfen. Apre jan yo te bimen Brezil la, li difisil pou youn ta debat ke Alman yo pa t’ meyè ekip ane 2014 la. Koup … Continue reading

Posted in Bagay | Leave a comment

Ou Toujou Mete m Alèz

San dout m’ap dòmi nan Turnpike la aswè-a. Rezolision mwen pou ane-a se klèman pou viv sou yon meyè planning. Florid, mèsi anpil. Mwen te vrèman pase yon bon moman. Ou te mete mwen bien alèz. Lè m avèk ou, … Continue reading

Posted in Bagay | Leave a comment

Yon Segond Ase

Se yon bagay extraòdinè, kijan yon sèl segond, yon ti senp bat je sifi, pou chanje sikonstans yo, menm yon desten ki parèt proklame final. Ala yon bèl testaman pou esperans. Yèreswa, mwen lage m nan foutbòl Ameriken ankò pou … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , | Leave a comment

Oslè: Kòman yo Jwe Jwèt la

Pasaj Orijinal Pä Sekon Salye Ou vle pale de bi jwèt la In-koko? Chak oslè gen 4 fas: devan, dèyè a’k 2 soukote. Devan-an gen yon twou, li rele kre. Dèyè-a gen yon bosi, yo rele’l do. Gen yon soukote … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , , , | Leave a comment

Ou se yon Mèvèy!

Konsidere valè-w, kijan ou chè, presie, ki kalite enpòtans ou genyen… pou ke pouvwa ki kreye kosmos la, sièl yo, tè-a, ak tout sa ki nan yo oū sou yo, avèk paròl li, tèlman enterese nan ou, chwazi pou li … Continue reading

Posted in Bagay, Medite | Tagged , | Leave a comment

Seza pa Fè w sa

Li Depan sou sa w Panse Kontantman pa depan sou ki moun ou ye (ki kote w soti, ki kote w pr’ale), ni de kisa w posede ; li depan sou sa w panse. –D. Carnegie Sa pa parèt tèlman … Continue reading

Posted in Bagay, Konsèy | Tagged , , , , | Leave a comment