Category Archives: Chanson

Rejwi nan Segnè-a

Rejwi nan Segnè-a toujou. Ankò, mwen di rejwi. Rejwi nan Segnè-a toujou Ankò, mwen di rejwi. Rejwi, rejwi, E ankò mwen di, rejwi. Rejwi, rejwi, E ankò mwen di, rejwi.

Posted in Chanson | Tagged , ,

Loving You

Pä Nu Look i Yon jou maten ou pran papie, Ou di m lanmou pa ekziste. Ak dlo nan je-w, tout cheve-w degaye, Ou tonbe kesione m, sou sa yo rakonte w. Presion la ri, ak les on dita, Soti … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , ,

J’ai soif de toi

Pä Daan Junior i Wè mwen wè w, kè-m kontan. Mwen s’on anj ; m’ap chante. Tankou ‘on la manne du ciel, Se ou menm m t’ap ret’ tann. Se ou ke mwen renmen. Pou ou sèl m gen anvi. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , ,

Pa Gen Anyen k’ Serie

Kolabore Pä Jean Gesner HENRY (Alias Coupé Cloué) Antre {2x} Chak chaplè gen kwa pá yo. Chak legliz gen prèt pá yo. Chak maison gen moun pá yo. Chak tafiatè gen tafia pá yo. Tout chaplè gen menm valè priyè. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , ,

Je Ferai

Tout pou ou Pä Wyab i a Mwen konnen ke mwen pa t’ toujou rete, Atantif avèk sa w te dezire, Sān realize, ke m t’ap ekate ou lwen mwen. Pou tout dlo m te fè koule sot’ nan z’ie-w, … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , ,

Mwen Là Toujou

Ti Pouchon Pä Toto NÉCESSITÉ i Ala kontan m kontan, Bon Die renmen m, Li ban m kouraj, pou m sipòte wô. Ala kontan m kontan, Bon Die renmen, Li banm kouraj, pou m pa komèt betiz. Nan kèlke ane … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , ,

Mwen p’ap Negosie w

Pä Harmonik A M p’ap negosie w. Mwen p’ap negosie ou doudou; Menm si w’ale, m’ap vin’ chache w kanmèm. M p’ap negosie w. Mwen p’ap negosie ou doudou. Menm si w’ale… B Sa fè dë an’ depi mwen d’amou. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

An n Kòmanse ak Amitie

Pä Nickenson Prud’homme ak Ralph Papillon i {2x} M fè anpil aktivite Pou fè jounen mwen pase, Men mwen pa janmè rive Efase ou nan nanm mwen. M fè priyè, je croix en Dieu1, Explike tout sa m gen bezwen. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , ,

Mwen pa Esklav Ankò

Pä Jonathan David e Melissa Helser (Ent. Stephanie Saint-Surin) (Ent. Frantz Junior Moïse) i Ou emèveye m, ak yon melodi; W’antoure m ak chanson d’amou. Ou delivre mwen de èlmi mwen yo. Tout perèz mwen yo pati. Koral Mwen pa … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

Lè yon Nonm Renmen yon Fanm

Pä Percy Sledge i Lè yon nonm renmnen yon fanm, Li pa kapab panse sou lòt bagay; L’ap boukante mond lan, Pou bon bagay li trouve-a. Si fanm lan se yon pèlen, li pa wè sa. Pou li, manmzèl pa … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , ,