Category Archives: Enjenieri

Premie Problèm Statik la

Editè prensipal SayZeal | Sezi l Nèttm la ap fè tapekoul avèk niès li Makela.  Misie peze 170 liv (76 kg), e Makela peze 85 liv (38 kg).  An nou di chak ronn ki arebò planch lan menm distans apa (Figi … Continue reading

Posted in Enjenieri, Fizik | Tagged , , , , | Leave a comment

Grandi e Expansion, nan Finans ak Demografi

Lajan fèt pou travay  Youn pa dwe mete lajan dòmi.  Lajan fèt pou travay.  Lè lajan oblije sere, kanmèm, li meyè la bank ke anba yon matla.  Bon, petèt nou dwe modifie dènie fraz la—an nou di pito lajan ta … Continue reading

Posted in Enjenieri, Matematik | Tagged , , , , , , | Leave a comment