Category Archives: Fizik

Chemen Kwense

Yon nonm siantifik pa fikse je li sou rezilta imedia. Li pa antisipe ke ide avanse li yo ap rapidman bien resevwa. Travay li se kòm pa yon plantè–se pou fiti. Devwa li se pou poze yon fondasion pou jenerasion … Continue reading

Posted in Fizik | Tagged , | Comments Off on Chemen Kwense

Onore Moun ki Merite l yo

Onore m, si mwen merite l, epi fè li preferableman avan m mouri. Se pa yon ide nouvo, si pa chans ou trouve l Tabou. Prens siantifik la, Izarak Newton, ekri a kontanporè-l Robert Hooke (derivatè ekwazion Fresò=-k.x la): «Si … Continue reading

Posted in Fizik, Opinion | Tagged , , , | Leave a comment

Premie Problèm Statik la

Editè prensipal SayZeal | Sezi l Nèttm la ap fè tapekoul avèk niès li Makela.  Misie peze 170 liv (76 kg), e Makela peze 85 liv (38 kg).  An nou di chak ronn ki arebò planch lan menm distans apa (Figi … Continue reading

Posted in Enjenieri, Fizik | Tagged , , , , | Leave a comment

Distans, Miami–Pòtoprens

Problèm : Sipoze mwayenn vitès yon avion boeing 727 diran yon vwayaj ki soti Miami pou Pòtopren se te 515 ne.   Si li pran in è d’ tan e sis minit (1 è, 6 min) pou vòl ant’ Ariopò Entènasional … Continue reading

Posted in Fizik | Tagged | Leave a comment

Velosite, Distans, Tan

Sitiasion Sipoze yon group etidian Inivèsite Kiskeya pran yon bato sou waf Site Solèy, pou yon expedision siantifik An Navaz.  Si mwayenn velosite (vitès ak direksion) bato-a se 16.2 ne pa è de tan, nan direksion l’wès.  Si etidian yo … Continue reading

Posted in Fizik | Tagged | Leave a comment