Category Archives: Konsèy

Mwen avèk ou, Rich Miyò

Mwen soti Nan Povrete, kounia m’ap viv Nan Richès. Anverite m p’ap retounen ! –J. DUPLANTIS SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , | Leave a comment

Se yon Echèl pou Fè w Moute pi Wo

Tonbe pa pi mal ke sa ; malediksion an se nan refize leve kanpe. Piga w bay vag. Rekòmanse ankò. Leve kanpe ! Tray sa ap sèvi yon echèl pou fè w moute pi wo. SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mete Mėn-w sou Pikwa

Kòmanse!  Si w jamè vle fini; si w anvi reyisi. © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , | Leave a comment

Kòmanse!

Pa gen rive sān kòmanse. Menm yon vwayaj de 500 kilomèt kòmanse ak yon pā ań avan (Prov. Jap.). Kòmanse! Pa meprize jou kòmansman piti (cf. Zak. 4.10). © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , | Leave a comment

Profite Chak Apòtinite

Ou pa kapab genyen pa sakrifis sa w pèdi akoz de dezobeyisans.  –Edwin L. COLE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , | Leave a comment

Sa Konsians ou Kondane

Jamè jistifie sa konsians ou kondane. –Joyce Meyer SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , | Leave a comment

Seza pa Fè w sa

Li Depan sou sa w Panse Kontantman pa depan sou ki moun ou ye (ki kote w soti, ki kote w pr’ale), ni de kisa w posede ; li depan sou sa w panse. –D. Carnegie Sa pa parèt tèlman … Continue reading

Posted in Bagay, Konsèy | Tagged , , , , | Leave a comment

Konsekans Peche

Peche amizan, li gou, li dous…men se plezi sèlman pou yon sezon. Nan analiz final la, l’ap toujou mennen w pi lwen ke w te panse ale, kenbe w pi lontan ke w te vle rete, epi koute w pi … Continue reading

Posted in Konsèy | Tagged , , | Leave a comment

Konte m Pami Etwal yo

Sonje, L’Etènèl te promès Abraram de kalite desandan : Youn pousièrès e lòt la etwale.  Se desizion pà-w ki moun ou ye ; chwazi bien.  Pou mwen, ou mèt konte m pami etwal yo.  –R. Wafo SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , , | Leave a comment

Sou Ògèy, Bib la Di:

Ògèy vini avan kilbite, dezastè, e yon espri trò wo, arogan, anvan chite, blayi tonbe a tè (Prov. 16.18). © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , | Leave a comment

Sou Ògèy, Japonnè yo Di:

Mato frape tèt klou k’ trò wo. SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged | Leave a comment

Sispann Voye Flè!

Nou achte bagay nou pa bezwen, avèk lajan nou pa genyen, pou enpresione moun nou pa renmen. -Edwin L. COLE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , | Leave a comment