Category Archives: Literati

Lè w Manyen m

Pä Tinès SALVANT Fi Lè w manyen m, mwen fèmen tankou ‘on parapli. Je-m nanvè, tankou m’ap sezi, Tankou m pr’ale nan yon lòt vi. Gason Lè w manyen, mwen pa fouti konnen sa m ye : Yon anj, yon … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged ,

Foto w Fè-a pa Sanble m

Ou fè tout sa mwen rayi cheri, [e] poutan se ou m renmen. Poutan se ou m renmen. Flach ou pa bon, Kodak ou flou, foto w fè-a pa sanble m.  Si ou gade m, avèk tout kè-w, w’a wè kiyès mwen … Continue reading

Posted in Literati | Tagged , , , , , , ,

Fanm lan Bèl

Pä Syto CAVÉ Timoun, sispann gade m. M gri ‘kou ‘on po silabè. Fè kòm si se pa mwen nou ta wè k’ap pase, men lonbraj sa m te ye, k’ap chache vie krabèl sou teritwa chimè. Fanm lan bèl— … Continue reading

Posted in Literati | Tagged , , , , ,

Kè-m Chavire

Aksidan Pä Tinès SALVANT Pasaj 1 Nan vizionnen w, kè-m chavire. Li kraze ; l fè miyèt moso. Fò m ta jwenn yon djakout bo bo Pou l remare. Nan admire w, jan m dechire. Nan gad’ a lè w … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , ,

Dë Mo

Nan dë, Nan yon Mo, oū San youn… Yon soupi, Souri ou, Chanson nou, Ti koze Prive nou, Mwen kapab Di ou Wi, mwen Renmen ou. I do Love you. Je t’aime. Te amo. © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Literati | Tagged , , ,

Kè-m Kontan

Pä J. S. JEAN (alias Jackito) La la, la la.  La la la, la la, la la… Chak jou m leve, m gade bò kote Solèy konn’ leve—m pa wè plis ke ou, K’ap promennen nan bèl limiè, Avan solèy. … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , ,

Si m te Neglije di Mèsi

Gen manman ki tèmine vi pròp pitit yo : Joslyn mèsi. Gen papa ki abandone pitit yo tou : Maxo, mèsi kanmèm. Gen vwayajè ki voye lòt pasajè nan dlo : Kanntèyis yo mèsi. Gen frè ak sè ki pa vle wè youn … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged

Moman Mi pou Aji

Se refleksion ak analiz Anjelo kèlke ane pi ta. Weshlène te bèl tankou solèy, E li te dous pase siro. Ô ti fanm Kreyòl mwen ! Toujou abiye kòm yon lakansièl. Abitasion-l, parèy ak pa yon onga-nègès. Men mwen te neglije … Continue reading

Posted in Literati | Tagged , , ,

Pot’ yon ti Ròch pou Mwen

Kado Mesie Alfons te Pote pou Madanm li Soti Baradè PÈSONAJ: Kesnèl, Paskal, Blaise, Antoinette, mennaj Blaise Toto, mèt kay la Anviron 7 è plis midi, mesie dam sa yo te chita sou galeri kay Toto-a, kòm yo fè souvan … Continue reading

Posted in Bagay, Literati | Tagged , , , , , , , , ,

Mwen Jwenn yon Zanmi

Lanmou se Flanm Pä Emeline MICHEL i Pèsonn pa vle kwè, se vle, Fwa sa m d’amou tout bon vre. Mwen t’ap jwe lago kache; Fache pa t’ vle di kase. ii Pèsonn pa kwè-m, men se vre, Koulia m … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , ,