Category Archives: Matematik

Teorèm Pitagora

Sitiasion Samdi pase-a, Toma Tomazo t’al nan mache Pestèl.  Pandan misie t’ap pase nan yon ti chemen ki fèt ak blòk kare, li gade li wè youn nan blòk yo ki te fann dë bò, fòme dë triang.  Dèske youn … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , ,

Nimero

Nimero Arabik yo prèske inivèsèl, men prononsiasion se konsekans langaj.  Nan tab anba trouve kòman pou ekri nimero zero jiska dis nan kèlke diferan langaj.   No. Ayisien Fransè Espagòl 0 zero zéro cero 1 en un uno 2 dë … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged ,

Ede m Dekouvri l

Pa trò lontan de sa, mwen ouvè yon app sou jeometri nan telefòn mwen.  Imediatman, je-m tonbe sou kèlke lign similè avèk propozision ki swiv la. Propozision : « Gen senpleman de sèl rektang ki gen perimèt ki nimerikman egal avèk sipèfisi yo. » … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , ,

Do Kre I S

Matematik nan Oslè Nan jwèt oslè-a, si memwa editè-a sèvi l bien, si w trouve do-kre-i-s aprè fin’ voye yon men, ou genyen pati-a. Do-kre-i-s, natirèlman, se yon pèmitasion ki difisil pou trouve pou kat zo oslè kle yo. Malgre … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , ,

Grandi e Expansion, nan Finans ak Demografi

Lajan fèt pou travay  Youn pa dwe mete lajan dòmi.  Lajan fèt pou travay.  Lè lajan oblije sere, kanmèm, li meyè la bank ke anba yon matla.  Bon, petèt nou dwe modifie dènie fraz la—an nou di pito lajan ta … Continue reading

Posted in Enjenieri, Matematik | Tagged , , , , , ,

Rezoud Triang Oblik

Yon fanm (profesionèl apantèz), t’ap mezire yon teren.  Manmzèl te prèske fin’ pran tout meziman nesesè yo ; li te rete sèlman yon moso tè delimite pa twa piebwa, ki gen yon ti ravin ki pase ladan-l (Figi 1). Manmzèl … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , , ,

Detèminan pou yon Matrix Kare, Twa pa Twa

Gen kèlke kote yon moun vle ale, li gen yon pakèt chwa pou ki rout li ka pran, ou menm sou ki mòd tranpòtasion, pou mennen l nan menm plas la. Sa gen yon similarite avèk fason pou pran detèminan … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged

Detèminan pou yon Matrix Kare Senp

Konsidere de ekwazion sa yo : x + 2y = 3 e 10x + 11y = 12. Ki senpleman reprezante de lign nan yon espas de dimansion (2D). Kalite sistèm ekwazion lignal sa yo parèt souvan nan enjenieri elektrik e … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , ,

Prèv Prezidan Gafil la

Pou Teorèm Pitagora Teorèm Pitagora deklare ke pou yon triang rektang (yon triang dwat), Figi 1, si w kare chak branch yo, adisione yo anzanm, rezilta egal a epitèn lan kare.  Kote epitèn lan reprezante bò ki pi long nan … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , ,

Chwazi Pami yon Group

Sa n’ap eseye atake la se yon ti ide trouve nan sians probabilite e statistik konsène kijan pou chwazi pami yon group—an nou rele l konbinatorik.  Ide-a se kijan pou seleksione yon ekip pami yon popilasion, yon ti kras patikilie … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , | Leave a comment