Category Archives: Matematik

Teorèm Pitagora

Sitiasion Samdi pase-a, Toma Tomazo t’al nan mache Pestèl.  Pandan misie t’ap pase nan yon ti chemen ki fèt ak blòk kare, li gade li wè youn nan blòk yo ki te fann dë bò, fòme dë triang.  Dèske youn … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Comments Off on Teorèm Pitagora

Nimero

Nimero Arabik yo prèske inivèsèl, men prononsiasion se konsekans langaj.  Nan tab anba trouve kòman pou ekri nimero zero jiska dis nan kèlke diferan langaj. No. Ayisien Fransè Espagòl 0 zero zéro cero 1 en un uno 2 dë deux … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , | Comments Off on Nimero

Ede m Dekouvri l

Pa trò lontan de sa, mwen ouvè yon app sou jeometri nan telefòn mwen.  Imediatman, je-m tonbe sou kèlke lign similè avèk propozision ki swiv la. Propozision : « Gen senpleman de sèl rektang ki gen perimèt ki nimerikman egal avèk sipèfisi yo. » … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Comments Off on Ede m Dekouvri l

Do Kre I S

Matematik nan Oslè Nan jwèt oslè-a, si memwa editè-a sèvi l bien, si w trouve do-kre-i-s aprè fin’ voye yon mėn, ou genyen pati-a. Do-kre-i-s, natirèlman, se yon pèmitasion ki difisil pou trouve pou kat zo oslè kle yo. Malgre … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Grandi e Expansion, nan Finans ak Demografi

Lajan fèt pou travay  Youn pa dwe mete lajan dòmi.  Lajan fèt pou travay.  Lè lajan oblije sere, kanmèm, li meyè la bank ke anba yon matla.  Bon, petèt nou dwe modifie dènie fraz la—an nou di pito lajan ta … Continue reading

Posted in Enjenieri, Matematik | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Rezoud Triang Oblik

Yon fanm (profesionèl apantèz), t’ap mezire yon teren.  Manmzèl te prèske fin’ pran tout meziman nesesè yo ; li te rete sèlman yon moso tè delimite pa twa piebwa, ki gen yon ti ravin ki pase ladan-l (Figi 1). Manmzèl … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Detèminan pou yon Matrix Kare, Twa pa Twa

Gen kèlke kote yon moun vle ale, li gen yon pakèt chwa pou ki rout li ka pran, ou menm sou ki mòd tranpòtasion, pou mennen l nan menm plas la. Sa gen yon similarite avèk fason pou pran detèminan … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged | Leave a comment

Detèminan pou yon Matrix Kare Senp

Konsidere de ekwazion sa yo : x + 2y = 3 e 10x + 11y = 12. Ki senpleman reprezante de lign nan yon espas de dimansion (2D). Kalite sistèm ekwazion lignal sa yo parèt souvan nan enjenieri elektrik e … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment

Prèv Prezidan Gafil la

Teorèm Pitagora Teorèm Pitagora deklare ke pou yon triang rektang (yon triang dwat), Figi 1, si w kare chak branch yo, adisione yo anzanm, rezilta egal a epitèn lan kare.  Kote epitèn lan reprezante bò ki pi long nan triang … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , | Leave a comment

Chwazi Pami yon Group

Sa n’ap eseye atake la se yon ti ide trouve nan sians probabilite e statistik konsène kijan pou chwazi pami yon group—an nou rele l konbinatorik.  Ide-a se kijan pou seleksione yon ekip pami yon popilasion, yon ti kras patikilie … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , | Leave a comment

Lakou Lakay

Sitiasion : Lè Magnis t’ap mennen, misie te konn pentire lakou lakay li chak Senmenn Sent. Lakou-a mezire 60 mèt pa 30 mèt (60 m x 30 m). Kay la nan nò youn nan bò ki mezire 30 mèt yo. … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged | Leave a comment

Lanfè Anba Pie Nou

Lè Patrik a Bèna te lekòl primè ann Ayiti, nan depatman Grand Ans lan, memorizasion se te yon ekzèsis konstan nan vi yo.  Aktièlman, se te Grand Ans ak Nip—nan tan sa pa t’ ko gen Nip.  Malgre kòm pitit … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged | Leave a comment

Triang Similè

Sitiasion Aròl ak Deny kanpe sou waf la. Y’ap obzève yon vwalie k’ap aproche. Vwalie-a pote yon vwal e yon fòk ; tou lè de se triang. Aròl obzève ke wotè fòk la se demi wotè vwal la ; Deny … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment

Prïncipium Mathëmaticus / Yon ti Ekzanp Matematik

Sitiasion : Paskal achete yon kasav frèch, tou ron, kòm yon sèk. Li deside pou koupe yon tranch (sèktè) pou yon wayal, ki fè yon ang santral θ avèk diamèt orizontal la. Deske misie pa renmen arebò, li koupe yon … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment