Category Archives: Medite

Posibilite

Konsantre sou posibilite. « Sispann pale de sa w pa konnen, sa w pa genyen, ou sa w pa kapab fè » (K. Moore). « Jezi di, ‘si w kapab kwè, tout bagay posib pou youn ki kwè’ » (Mak … Continue reading

Posted in Medite | Tagged ,

Jezi Renmen M

Pä Anna B. WARNER Klasik Gita|K. LOH i Jezi renme m—mwen konnen, Bib la di mwen sa se vre ; Tout Timoun yo se pou Li— Wi yo fèb, men Li trè fò. Koral Wi, Jezi renmen m ! Wi, Jezi renmen … Continue reading

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , ,

Chemen la Vi Etènèl

44Jezi kriye e proklame, « Si ou konfie Mwen, se vrèman Die ki voye M lan ou konfie. 45Paske lè ou wè Mwen, se Li-Menm ki voye M lan ou wè. 46Mwen vini kòm yon limiè pou briye nan mond … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , ,

Si m te Neglije di Mèsi

Gen manman ki tèmine vi pròp pitit yo : Joslyn mèsi. Gen papa ki abandone pitit yo tou : Maxo, mèsi kanmèm. Gen vwayajè ki voye lòt pasajè nan dlo : Kanntèyis yo mèsi. Gen frè ak sè ki pa vle wè youn … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged

Mwen Renmen W

Renmen, yon nonm obzève, « Se lwil ki grese machin la vi». Pòl menm di, renmen pi miyò pase ni konfians, ni esperan, pami ide ki dirab yo (1 Kor. 13, v. 13). Sou menm lign sa, Piè ekri, « … Continue reading

Posted in Medite | Tagged

Travay. La Vi Nesesite L.

Travay ka pran anpil motivasion. Tou’ dènieman, mwen trouve youn pami moun ak plis konfians nan mond lan. Yon nonm, bien ekipe, k’ap netwaye Fontamara. Mwen gen anpil admiration pou yon nonm ki pa gen oken problèm atake yon tach … Continue reading

Posted in Medite | Tagged ,

Kite M Viv Alèz

Mwen souvan site yon ti fraz m’atribiye avèk R. Wafo, ki di, « Si w vle chanje yon nonm, ou dwe chanje mantalite-l ; chanje fason l panse. »  Nou ensiste ke teyat yon nonm jwe, ou pi presizman kite ap jwe nan … Continue reading

Posted in Medite | Tagged

Yon Etwal File

Kanmèm ou deja tande yon etwal file aswè-a. Pemèt mwen lanse yon ti Missile 727 vwazen, souple, mèsi. Ansien Prezidan Afrik di Sid la, Nèlson Mandela mouri. Li te gen 95 ane. Yo di tout moun se moun, men tout … Continue reading

Posted in Medite, Nouvèl

M’ap Retounen pou Ou

Mwen p’ap abandoned w kòm ofelen; m’ap retounen vin’ jwenn ou (Jan 14:18). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged

Li Pran Lajan Zanmi

Asire ke ou gen kèlke goud nan pòch ou, e ou sou kontròl yon mannèv ki kapab garanti w kèlke dola an plis. Li bon lè w gen lajan. Li senpleman mal si w kite l kontrole w. Sou tè … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , ,