Category Archives: Opinion

Kondwi Operasion Konpa

Mwen te  fatige aprè yon long joune travay.  Mwen tonbe  kabicha pandan m t’ap gade televizion pou tande ki denniè tenten Prezidan Trump te di diran jounen an, epi bliye pou etèn televizion an.  An verite, mwen reveye pä yon … Continue reading

Posted in Bagay, Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kondwi Operasion Konpa

Mwen Anvi Viv

Se vre, tout jenerasion gen problèm pa yo. Malgre sa, krè m frè-m oū sè-m, ou te kreye pou viv nan tan pa-w la, e ou kapab fè l. Anverite m’ap di w, ou kalifie pou moman sa. Si ou … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , , | Comments Off on Mwen Anvi Viv

Prensip Chabonnie-a

Wi, li difisil konprann poukisa gen fatra nan vil yo konsa.  Jeneralman pale, pèp la pa yon pèp ki malpròp.  Ou jamè konsidere Prensip Chabonnie-a: Solision lojistik la klè, rapidman aparan, kan ensantiv yo sifizan. Machann chabon vann chabon nan … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , | Comments Off on Prensip Chabonnie-a

Prezidan René Garcia Préval Mouri

Ansien Prezidan Repiblik d’Ayiti-a, Rene Garcia Preval (né 17 Janvie 1943), mouri, Vandredi, 3 Mas, 2017, aje 74 ane.  Nan yon peyi kote la lwa avèk la jistis pa toujou respekte, kote yon gouvènman estab raman wè limiè, agronomist lan … Continue reading

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , | Comments Off on Prezidan René Garcia Préval Mouri

Obama Met’ Mėn nan Mėn Raúl

Pandan vèy pou antèman defen Nèson Mandela an Johannesburg, Afrik di Sid, Prezidan Barack Obama bay Prezidan Raúl Castro Ruz lanmen.  Omwen se sa fotograf sa yo endike.  Si yo pare pou chante, « pa gen anyen k’ serie, an n … Continue reading

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , | Leave a comment

Onore Moun ki Merite l yo

Onore m, si mwen merite l, epi fè li preferableman avan m mouri. Se pa yon ide nouvo, si pa chans ou trouve l Tabou. Prens siantifik la, Izarak Newton, ekri a kontanporè-l Robert Hooke (derivatè ekwazion Fresò=-k.x la): «Si … Continue reading

Posted in Fizik, Opinion | Tagged , , , | Leave a comment

Veye pou Devlopman Dirab la

Tou’ dènieman, m’ap tande yon emision Radio Piblik Nasional (NPR), Eta z’Ini, kote animatè yo t’ap blage sou youn nan ti eta Nouvo Anglantè yo—an patikilie, ke yon eta pa ta sipoze gen plis senatè ke li genyen eskalatè. Kèk … Continue reading

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , | Leave a comment

Sou Rout la Kay

Mwen gen yon pakèt tan depi mwen tounen nan peyi-m. Aprè twa jou Miragwän, mwen finalman deplase nan yon bato youn Emmanuel, di Benediction, pou al’ la kay mwen. Se yon ti vwalie bien anfòm, avèk de motè 45 dèyè … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , | Leave a comment

Tout sa ki Bon Ane sa–Menm pou Lougarou pami nou yo

Chak nouvo ane sanble pote nouvo rèv ak nouvo aspirasion. Bon, an fèt, anpil pami nou pran moman tranzision sa kòm yon tan pou detèminasion, pou fè rezolision, e pou refleksion. Yon tan pou kòmanse yon angajman nouvo, ou menm … Continue reading

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ayiti p’ap Peri

Ti peyi-m sa, se pou w touye m, anvan m ba ou l. –J.S. JEAN SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , , | Leave a comment

Langaj ki Itil

Mwen pa ase konsistan nan fason mwen itilize langaj pou plonje nan yon diskou sou gramè oū lengwistik.  Malgre, mwen konnen bien aprè yon ti moman sou blòg sa w’ap reyalize rapidman ke mwen pa ekri yon langaj ni tradisionèl … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , , | Leave a comment