Mare m Là


Tinès SALVANT

i

Bèl ti bouch ou, pou m fè ti tòtòt.
Si m ’trapea sa, m p’ap janm’ fè yon pòtb.
Dë bèl je-w, pou w klere mwen,
Joli men-w, pou w manyen mwen,
Si m ’trape sa, m p’ap janm’ fè yon pòt.

ii

Vie ti men mwen, p’ap janm’ bezwen lòt.
Bèl anw chouchou, (la la la, lala lala).
Fè m vin’ pou ou, (la la la, lala lala).
Mwen wè chak fwa kè-m moute bwa.
Mwen pèd’ paròl ; mwen san kontròl.

iii

Kè anm pantan cheri, (la la la, lala lala).
Mwen pran kouran, (la la la, lala lala).
Tanpri souple, fè ‘on avanse,
Tou pre m, pou m pa dezespere.
Wo ou wo ou wo… Mm mm mm.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged ,

Mwen Renmen w


Tinès SALVANT 

 i

(Mwen renmen w).  {Refren, aprè ‘—‘}

Anyen au monde p’ap janm ka enpeche—
Si mwen ta bliye w, se yon peche—
Pou ki rezon cheri pou m ‘bandone* w—
Ou mèt ret’ kwè ke m’ap toujou bezwen w—

ii

Ou s’on solèy, ki chofe m nan fredi.
Yon gòdèt siro mièl, k’ap soule m, pou fè m dòmi.
Ou s’on mèvèy—kòman kò-m tresayi.
[Ou s’on fanm san parèy,
Mwen renmen w jouk m’ap mouri]. {2x}

{Repete pati i}

iii

Ou s’on lalin, ki pa jamè dekou’,
K’ap klere m la jounen, ni lan nwit, nan chak ti kwen.
Ou-menm ak em, nou kreye ‘on mòd lanmou,
[Menm le sièl pa konnen,
Kijan mwen ak ou makònen]. {2x}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , ,

Kwè nan Mwen

Jezi, Kris la, di :

« 1Piga kite kè ou toumante : Kwè nan Bon Die, kwè nan Mwen-Menm tou. 2La kay Papa Mwen, gen pliziè chato. Si se pa t’ verite, Mwen pa t’ap di ou sa. Mwen pr’ale prepare yon plas pou ou. 3E si M’ale prepare yon place pou ou, M’ap retounen ankò vini chache w, e resevwa ou bò kote Mwen ; pou ke kote Mwen ye-a, se là tou ou va ye » (Jan 14:1-3).

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged

Lè w Manyen m


Tinès SALVANT

Fi

Lè w manyen m, mwen fèmen tankou ‘on parapli.
Je-m nanvè, tankou m’ap sezi,
Tankou m pr’ale nan yon lòt vi.

Gason

Lè w manyen, mwen pa fouti konnen sa m ye :
Yon anj, yon lwa, [oū] yon ti Bondie.
Mwen pa ka explike jan m ye.

Ansanm

Lè w manyen m, lalin chanje katie.
Lòloj nou chavire. Kri nou marie.
Lè w manyen m, fòs nou kraze lanfè.
Malè tounen bonheur. Nou pran rele…

Lè w manyen. Lè w manyen m.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged ,

Prensip Chabonnie-a

Wi, li difisil konprann poukisa gen fatra nan vil yo konsa.  Jeneralman pale, pèp la pa yon pèp ki malpròp.  Ou jamè konsidere Prensip Chabonnie-a :

Solision lojistik la klè, rapidman aparan, kan ensantiv yo sifizan.

Machann chabon vann chabon nan tout peyi-a, paske chabon peye.  Kote ki sal, salte pa gen konsekans, e fatra pa peye.

Imajine yon vil ki pròp anpil.  M’ap di w, biznis fatra tèlman bon ladan, li sipòte yon pakèt moun.  Gade, se sa menm wi, se tankou biznis chabon an nan vil sal yo.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , ,

Baby I Missed You


CARIMI

Prezante :
Mikael GUIRAND
Ak Michael BENJAMIN

Ent. KAÏ

Entro.

Baby I missed youa{2x}

i – Mikael

De jou an jou sa vin’ pi difisil.
Mwen anvi ri, e mwen anvi viv,
Men m pa kapab.
Mwen jalou, lè m wè dë moun renmen.
Grangou granmoun, m’ape plenyen,
Lè m wè moun, main dans la main.

Pa gen moun ki konnen sa ou ye pou mwen.
Ou se sèl chemen mwen, lè m chagren.
M’anvi kenbe men-w cheri.
M’anvi kenbe kò-w.
M’anvi kenbe men-w, pou m di w,
Jan mwen santi m, jan mwen sonje w.

Koral {2x}

Baby I missed you.
Oh…, I’ll miss you.
Baby I missed you.
I know, and girl I missed you too.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , ,

Tou Mare


KAÏ

Prezante :
Richard CAVÉ
ak Alan CAVÉ

Zwi {2x}

Kaï, ay, ou ooh, yeah.

Vèsè 1 – Richard

Vwazinaj ap pale,
Yo di m pèdi tèt mwen.
Sa k’ pi rèd la se vre,
Batiman mwen panche.
Ou kontrole m jan w pa ta panse.
Deja imajine m, tou mare…
Tou mare, tou mare, nan bra ou.

Koral

Nan bra ou – (tou mare).
Avè w toulèjou – (tou mare).
Vwayaje avè w toupatou – (tou mare).
Yeah, yeah, cheri rete blotib. (Rete bloti nan bra mwen).

Zwi {2x}

Ay, ay, ou ooh, yeah.

Vèsè 2 – Alan

S’on foli konfime.
Ou pa bezwen doute.
La tè te mèt tranble,
Se kote w m’ap rete.
Ou kontrole m, au pointb w pa ta panse
Deja imajine m, tou mare…
Tou mare, tou mare, nan bra-w bebe.

Koral

Nan bra ou – (tou mare).
Avè w toulèjou – (tou mare).
Vwayaje avè w toupatou – (tou mare).
Yeah, yeah, [ooh cheri an mwenc], (rete bloti nan bra mwen).

Tranzision

(Tou mare) – tou mare nan bra ou bebe.
(Tou mare) – plòtonnen nan bra-w cheri.
(Tou mare) – tou mare nan bra ou ; makonnen avè w.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

Kansè


KAÏ

Prezante :
Richard CAVÉ
ak Rutshelle GUILLAUME

Nonm

Di mwen pouki’, chak fwa w soti,
Tèt mwen pati cheri.
Tèlman m jalou, mwen sanble m fou.
Mwen pa ka viv san ou.

Sa k’enpeche w renmen cheri,
Jan tout lòt fanm renmen.
Ou toujou prese ; je-w toupatou.
Ou fè tèt mwen vire.

1e Koral {2x} {ansanm}

Ou fè tout sa mwen rayi cheri.
Poutan se ou m renmen.
Poutan se ou m renmen.

Fanm

Flash ou pa bon, Kodak ou flou,
Foto w fè-a pa sanble m.
Si ou gade m, avèk tout kè-w,
W’a wè kiyès mwen ye cheri.

Aprann chèche, aprann konnen,
Sa ki nan kè yon fanm.
Aprann renmen, aprann sennen,
Sa k’ fè bonheura yon fanm.

1e Koral {2x} {ansanm}

Ou fè tout sa mwen rayi cheri.
Poutan se ou m renmen.
Poutan se ou m renmen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , ,

Foto w Fè-a pa Sanble m

Ou fè tout sa mwen rayi cheri, [e] poutan se ou m renmen. Poutan se ou m renmen. Flach ou pa bon, Kodak ou flou, foto w fè-a pa sanble m.  Si ou gade m, avèk tout kè-w, w’a wè kiyès mwen ye. –R. CAVÉ

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Literati | Tagged , , , , , , ,

Yon Sitadèl Enpenetrab

Non Segnè-a se yon sitadèl enpenetrab: moun dwat yo kouri antre ladan, epi yo jwenn sekirite (Provèb 18:10).

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged ,