Le Mond se pa la Kay Mwen

Legliz Ayisien An
Chants d’Esperance

i

Le mond se pa la kay mwen,
Nan sièl mwen pr’ale.
Trezò mwen ak kè mwen,
An wo yo tout fikse.
Mwen tande z’anj yo k’ap
Rele mwen anlè-a,
E mwen pa ka’b santi m
Trò’ alèz isiba.

Koral {r. a. chak v.}

Jezi ou konnen,
Ou se sèl zanmi mwen .
Si ou pa pran m nan sièl,
O Segnè, sa m’a fè.
Mwen tande z’anj yo
K’ap rele mwen anlè-a,
E mwen pa ka’b santi m
Trò’ alèz isiba.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Le Mond se pa la Kay Mwen

Achte yon Manchèt

Aprè Li [Jezi] di yo, men kounia, limenm ki gen yon djakout, se pou li pran li, menm jan pou moun ki gen yon bous : Epi, moun ki pa gen manchèt, se pou li vann rad li, pou li achete youn (Lik 22:36).
Wè Plis

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Achte yon Manchèt

Ou Sèl’ Kè Mwen Manke

Wi, mwen antoure avèk mèvèy toupatou,
Men mwen konn’ pase tout yon jounen
Kòmsi sans mwen yo pa angaje ditou.

M’ap di w, kote m’abite-a, toutrèl chante
Chak maten e chak aprè midi. Ou sonje,
Zwazo yo konn’ poze menm sou galeri-a.

Gen raje ; gen zèb ginen, tou prè mwen an,
Nan teren arebò rout la, avan koulin lan–
Ti flè sovaj yo toujou grandi anpil ladan.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ou Sèl’ Kè Mwen Manke

Se ou ki Koupab

Kaï Koupab

Koupab

Kaï ak Bedjine

Antre

Tou-tou, lou-lout, tou-dout.
Tou-tou, lou-lout.

Alfa

Bliye eskize m ; ou di m n’ap kite.
Men avan ou ale, f­­­­ō k’ nou
Fè ‘on ti chita pale.

Mwen pa tankou
Lòt nèg k’ap ba w manti,
Ki pr’al’ swete w bonnes chances,
Pran pòz, yo vle wè w k’ap souri.

Paske, mwen pa vle wè ou k’ap pase,
Avèk yon lòt, k’ap trete w,
Pi bien pase m.

Paske mwen pa vle wè ou k’ap pase,
Avèk yon lòt, k’ap renmen w,
Pi plis pase m.

Ou pa t’ realize,
Tout sakrifis mwen fè pou ou.
Mwen di w :

Koral {Ansanm}

Se ou ki koupab… {kou-pa-ä-ab}
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Mwen sèmante, se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Se ou ki koupab…

Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Se ou ki Koupab

Demontre Mwen Lanmou

Chak fwa, lè mari mwen ekri,
Yon ti poezi pou fè m souri,
Se vre, sa vrèman fè m plezi.

Li fè m kado yon ti moman.
Ban mwen ase tan nan mitan,
Pou nou kreye yon santiman.

Nou gen anpil responsibilite.
Vi nou ranpli avèk aktivite.
Nou gen ase bagay ke n’ap regle.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , | Comments Off on Demontre Mwen Lanmou

Bò Kote W

Bò Kote W

Jacques Sauveur Jean
Alias Jackito

Pati 1

Dites d’entente :
Tout noun konn’ sa k’ rele lanmou.
Se pa jodi-a m’ap chante l.
Defwa, li konn’ trè difisil.
Brit sou kou, la vi-m vin’ chanje.
Lè m retrouve mwen bò kote w,
E pou mwen se sa ki lanmou.

Bò kote w là,
Mwen konnen des pi bon moman.
Akote w là, rakonte des pi bèl istwa.
Vin’ chache w lá, pou ka di w tout an verite.
I am in love. I am in love.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Bò Kote W

Sou Tout


Aprè
Lenny LeBlanc, Paul Baloche e
Michael W. Smith

i

Sou tout lòt pouvwa.
Sou tout lòt wa.
Sou tout la nati,
E tout sa ki kreye.
Sou tout sajès,
Tout konnesans imen,
Ou te là menm
Avan kòmansman.

ii

Sou tout wayòm yo,
E sou tout tròn.
Sou tout mèvèy—
Mond lan jamè konnen.
Sou tout richès,
E trezò sou la tè,
Pa gen mwayen
Pou mezire valè-w.
Wè plis

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Sou Tout

Priyè Modèl la

Matie 6:9-13, Lik 11:1-4

Jezi di yo, lè w priye, di :

Papa nou ki nan sièl la,
Se pou nōn ou sanktifie.

Se pou wayòm ou vini.

Se pou volonte ou fèt,
Sou la tè tankou nan sièl la.

Ba nou li jodi-a,
Pen nou bezwen chak jou-a.
Wè plis

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Priyè Modèl la

Avan Ou

Vitaa & Slimane
Aprè
Vitaa ak Slimane

Antre {Alpha}

Lá pa t’ gen imaj ; lá pa t’ gen koulè.
Lá pa t’ gen istwa, parèy mwen.
Lá pa t’ gen yen fèt ; lá pa t’ gen yen kè.
Oken souri, parèy mwen.

Kò {Ansanm}

Ou konn’ mond pa t’ tounen an won.
M te gen mo yo, men l pa t’ yon chanson.
Ou konn’ renmen ; ou konnen pasion.

Wi sa ekri. Sa te di.
Wi, se la vi–
Avan ou, mwen pa t’ gen anyen.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Avan Ou

M pa Kiè

Darline ak Roody


Darline Desca ak
Roody Roodboy

Antre

Ou di, m fè w bagay ki sal.
Ou di w pa wè espwa avni-w avè’ mwen.

Si w vle kite m ; vle abandone m–
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

W’ap imilie m. W’ap plede blaze m.
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

Koral

Pandan nan je ou m pi mal,
Gen yon lòt ki deyò a ki bezwen mwen.
Ou di, m fè w bagay ki sal.
Ou di w pa wè espwa avni-w avè’ mwen.

Si w vle kite m ; vle abandone m–
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

W’ap imilie m ; w’ap plede blaze m.
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).
Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on M pa Kiè

Benediksion An

Resansman | Nonb | Chapit VI, vv. xxii-xxvii

22 Yawey te pale avèk Moyiz, Li di:

23 Pale avèk Arawon e avèk piti gason li yo; 

Di yo, se konsa w’ap beni pitit Izrayèl yo.  Di sou yo:

24 Yawey beni ou, e proteje ou.

25 Yawey fè figi Li klere sou ou, e fè ou gras.

26 Yawey leve fas Li ba ou, e ba ou la pê 1.

Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Benediksion An

Ou Merite L

Ou Merite l Cheri
Èske m pa t’ di ou mėn la lin?
Di m si m te ofri w polaris?
Men w toujou prefere solèy la.
Anverite, ou merite l.

Te gen anpil bèl entansion.
Mwen vrèman manke delivre,
Men m p’ap jamè sispann batay.
Anverite, ou merite l.

Si vi vin’ senpleman rèv bliye,
Si m ret’ sèlman yon kè kraze,
L’ap kontinie bat pou ou sèl’.
Anverite, ou merite l.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Ou Merite L

Enkwayab

Degaje
Incroyable

Harmonik

i

Ou ka wè tout je brake sou ou.
Jan tout gason vle goute mièl ou.
Menm femèl vle vin’ fè w lakou
Gen sa ki kanpe au jaloux.

Ou met’ tout moun au garde-à-vous.
Pèsòn pa ka fè demi-tour.
Chak fwa w ouvè bouch ou pou pale,
Ou ka wè jan tout moun ap tande.

Aswè-a là se ou ki rèn.
Ou merite ‘on gwo kout amèn.
Ay, ou mete lòt yo nan la pèn.

Koral

Ou s’on problèm ki pa gen solision.
Ou s’on poèm ki chaje emosion.
À l’instant même,
Se tout moun ki sou tansion.

Ou fè les hommes wè ak zòrèy yo
Ou fè les femmes tande ak je yo…
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Enkwayab

Di m ou Konnen m Renmen w

King Kino
Aprè
King Kino

1

Bien souvan, dë moun ki renmen
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Bien souvan, dë moun ki d’amou
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Di m ou konnen…

Koral (2x)

(Di m ou konnen m renmen w.
Kite mwen okipe w.
M’ap toujou tou pre ou;
Mwen p’ap jamè kite w).
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Di m ou Konnen m Renmen w

Silvouplè… Padone m

Poukisa mouri anvan nou devwale tout sa Kreyatè-a te mete nan nou. Touye-m, rache-m, sȧn-m ap koule, epi chak gout ki tonbe, tankou lapli, ap aroze tè-a, pou fè yon flè pouse, ki va kontinie kriye, tankou sȧn Abèl (cf. Jenèz 4.8-10), pa pou jistis ni pou vanjans (cf. Ebre 12.24), men pou senpleman raple w ke mwen renmen w.
Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Silvouplè… Padone m

Kontribiye yon Vèsè

Nou pa lī e ekri poezi paske li mignon. Nou lī e ekri poezi paske nou se manb ras imen an. E ras imen an ranpli avèk pasion.

E medesiń, lwa, biznis, enjenieri, sa yo se pouswit nòb e nesesè pou soutni la vi. Men poezi, bote, romans, renmen, se pou sa yo nou rete vivan.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kontribiye yon Vèsè

Jerizalèm – Jerusalema


Master KG ak Nomcebo

i {2x}

Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Uhambe nami
Zungangishiyi lana

Jerizalèm, peyi mwen an…
Ou se defans mwen!
Vini avèk mwen.
Piga ou kite mwen là.

ii {2x}

Ndawo yami ayikho lana
Mbuso wami awukho lana
Ngilondoloze
Zuhambe nami

Là se pa plas mwen (kay mwen pa isi).
Wayòm mwen bien lwen (li pa isiba)–
Ou se defans mwen!
Mache avèk mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , | Comments Off on Jerizalèm – Jerusalema

Langaj Mwen Manke

1. Mwen rekonèt langaj mwen manke*,
E mwen pa toujou di ou sa m panse.

2. Jodi-a m’ap ofri w mizik,
Avèk poezi pou di w jan m renmen w.

3. Ou se rezon ki bay vi mwen sans.
Ou enspire mwen a chak jou.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Langaj Mwen Manke

Tout sa w ye

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w trete mwen–
Mwen loure w Sovè.

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w pran swen mwen–
Mwen renmen w Segnè.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Tout sa w ye

Aviso Peyi-a Kont Gratèl

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl | Tagged | Comments Off on Aviso Peyi-a Kont Gratèl

Politik Kiyès ki Kòrèk

Anverite, anverite, di Sègnè-a, «Mwen pa Repibliken; Mwen pa Demokrat; e Mwen pa Ameriken». —Keith Moore Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Politik Kiyès ki Kòrèk