Bò Kote W

Bò Kote W

Jacques Sauveur Jean
Alias Jackito

Pati 1

Dites d’entente :
Tout noun konn’ sa k’ rele lanmou.
Se pa jodi-a m’ap chante l.
Defwa, li konn’ trè difisil.
Brit sou kou, la vi-m vin’ chanje.
Lè m retrouve mwen bò kote w,
E pou mwen se sa ki lanmou.

Bò kote w là,
Mwen konnen des pi bon moman.
Akote w là, rakonte des pi bèl istwa.
Vin’ chache w lá, pou ka di w tout an verite.
I am in love. I am in love.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Bò Kote W

Sou Tout


Aprè
Lenny LeBlanc, Paul Baloche e
Michael W. Smith

i

Sou tout lòt pouvwa.
Sou tout lòt wa.
Sou tout la nati,
E tout sa ki kreye.
Sou tout sajès,
Tout konnesans imen,
Ou te là menm
Avan kòmansman.

ii

Sou tout wayòm yo,
E sou tout tròn.
Sou tout mèvèy—
Mond lan jamè konnen.
Sou tout richès,
E trezò sou la tè,
Pa gen mwayen
Pou mezire valè-w.
Wè plis

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Sou Tout

Priyè Modèl la

Matie 6:9-13, Lik 11:1-4

Jezi di yo, lè w priye, di :

Papa nou ki nan sièl la,
Se pou nōn ou sanktifie.

Se pou wayòm ou vini.

Se pou volonte ou fèt,
Nan sièl la, epi sou la tè.

Ba nou li jodi-a,
Pen nou bezwen chak jou-a.
Wè plis

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Priyè Modèl la

Avan Ou

Vitaa & Slimane
Aprè
Vitaa ak Slimane

Antre {Alpha}

Lá pa t’ gen imaj ; lá pa t’ gen koulè.
Lá pa t’ gen istwa, parèy mwen.
Lá pa t’ gen yen fèt ; lá pa t’ gen yen kè.
Oken souri, parèy mwen.

Kò {Ansanm}

Ou konn’ mond pa t’ tounen an won.
M te gen mo yo, men l pa t’ yon chanson.
Ou konn’ renmen ; ou konnen pasion.

Wi sa ekri. Sa te di.
Wi, se la vi–
Avan ou, mwen pa t’ gen anyen.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Avan Ou

M pa Kiè

Darline ak Roody


Darline Desca ak
Roody Roodboy

Antre

Ou di, m fè w bagay ki sal.
Ou di w pa wè espwa avni-w avè’ mwen.

Si w vle kite m ; vle abandone m–
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

W’ap imilie m. W’ap plede blaze m.
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

Koral

Pandan nan je ou m pi mal,
Gen yon lòt ki deyò a ki bezwen mwen.
Ou di, m fè w bagay ki sal.
Ou di w pa wè espwa avni-w avè’ mwen.

Si w vle kite m ; vle abandone m–
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

W’ap imilie m ; w’ap plede blaze m.
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).
Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on M pa Kiè

Benediksion An

Resansman | Nonb | Chapit VI, vv. xxii-xxvii

22 Yawey te pale avèk Moyiz, Li di:

23 Pale avèk Arawon e avèk piti gason li yo; 

Di yo, se konsa w’ap beni pitit Izrayèl yo.  Di sou yo:

24 Yawey beni ou, e proteje ou.

25 Yawey fè figi Li klere sou ou, e fè ou gras.

26 Yawey leve fas Li ba ou, e ba ou la pê 1.

Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Benediksion An

Ou Merite l

Ou Merite l Cheri
Èske m pa t’ di ou mėn la lin?
Di m si m te ofri w polaris?
Men w toujou prefere solèy la.
Anverite, ou merite l.

Te gen anpil bèl entansion.
Mwen vrèman manke delivre,
Men m p’ap jamè sispann batay.
Anverite, ou merite l.

Si vi vin’ senpleman rèv bliye,
Si m ret’ sèlman yon kè kraze,
L’ap kontinie bat pou ou sèl’.
Anverite, ou merite l.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Ou Merite l

Enkwayab

Degaje
Incroyable

Harmonik

i

Ou ka wè tout je brake sou ou.
Jan tout gason vle goute mièl ou.
Menm femèl vle vin’ fè w lakou
Gen sa ki kanpe au jaloux.

Ou met’ tout moun au garde-à-vous.
Pèsòn pa ka fè demi-tour.
Chak fwa w ouvè bouch ou pou pale,
Ou ka wè jan tout moun ap tande.

Aswè-a là se ou ki rèn.
Ou merite ‘on gwo kout amèn.
Ay, ou mete lòt yo nan la pèn.

Koral

Ou s’on problèm ki pa gen solision.
Ou s’on poèm ki chaje emosion.
À l’instant même,
Se tout moun ki sou tansion.

Ou fè les hommes wè ak zòrèy yo
Ou fè les femmes tande ak je yo…
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Enkwayab

Di m ou Konnen m Renmen w

King Kino
Aprè
King Kino

1

Bien souvan, dë moun ki renmen
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Bien souvan, dë moun ki d’amou
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Di m ou konnen…

Koral (2x)

(Di m ou konnen m renmen w.
Kite mwen okipe w.
M’ap toujou tou pre ou;
Mwen p’ap jamè kite w).
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Di m ou Konnen m Renmen w

Silvouplè… Padone m

Poukisa mouri anvan nou devwale tout sa Kreyatè-a te mete nan nou. Touye-m, rache-m, sȧn-m ap koule, epi chak gout ki tonbe, tankou lapli, ap aroze tè-a, pou fè yon flè pouse, ki va kontinie kriye, tankou sȧn Abèl (cf. Jenèz 4.8-10), pa pou jistis ni pou vanjans (cf. Ebre 12.24), men pou senpleman raple w ke mwen renmen w.
Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Silvouplè… Padone m

Kontribiye yon Vèsè

Nou pa lī e ekri poezi paske li mignon. Nou lī e ekri poezi paske nou se manb ras imen an. E ras imen an ranpli avèk pasion.

E medesiń, lwa, biznis, enjenieri, sa yo se pouswit nòb e nesesè pou soutni la vi. Men poezi, bote, romans, renmen, se pou sa yo nou rete vivan.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kontribiye yon Vèsè

Jerizalèm – Jerusalema


Master KG ak Nomcebo

i {2x}

Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Uhambe nami
Zungangishiyi lana

Jerizalèm, peyi mwen an…
Ou se defans mwen!
Vini avèk mwen.
Piga ou kite mwen là.

ii {2x}

Ndawo yami ayikho lana
Mbuso wami awukho lana
Ngilondoloze
Zuhambe nami

Là se pa plas mwen (kay mwen pa isi).
Wayòm mwen bien lwen (li pa isiba)–
Ou se defans mwen!
Mache avèk mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , | Comments Off on Jerizalèm – Jerusalema

Langaj Mwen Manke

1. Mwen rekonèt langaj mwen manke*,
E mwen pa toujou di ou sa m panse.

2. Jodi-a m’ap ofri w mizik,
Avèk poezi pou di w jan m renmen w.

3. Ou se rezon ki bay vi mwen sans.
Ou enspire mwen a chak jou.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Langaj Mwen Manke

Tout sa w ye

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w trete mwen–
Mwen loure w Sovè.

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w pran swen mwen–
Mwen renmen w Segnè.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Tout sa w ye

Aviso Peyi-a Kont Gratèl

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl | Tagged | Comments Off on Aviso Peyi-a Kont Gratèl

Politik Kiyès ki Kòrèk

Anverite, anverite, di Sègnè-a, «Mwen pa Repibliken; Mwen pa Demokrat; e Mwen pa Ameriken». —Keith Moore Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Politik Kiyès ki Kòrèk

Mwen Swete ou Jwa

M’espere ke ou kapab  flote sou sikonstans la vi ou yo, kòm yon vwalie k’ap loveye lè van l’ès ap soufle.  Kòm yon papiyon k’ap danmbala sou flè prenten.

Mwen swete ou kapab jwenn rezon pou espere, menm kan ou rive nan kalfou la vi epi ou dwe chwazi pami chemen ki difisil. Mwen espere ou chwazi rout mwens vwayaje-a.

Avanse kanmèm, menm lè chemen an kwense.  Kominike kanmèm, menm si langaj parèt limite.  Renmen kanmèm, menm si ou riske kè kraze. 

Gen difikilte nan la vi.  Pèsevere kanmèm.  Tankou Job, ou kapab trouve Kezia, nan finisman tray ou yo. 

Nan mond sa, Jezi di, w’ap gen tribilasion; men pran kouraj, mwen deja triyonfe sou mond lan (cf. Jan 16.33).  

Mwen swete ou yon bòn ane:  plen de jwa, kontantman, esperans e lanmou.  Rezève yon bòl soup jomou pou mwen.  Ale bienneme, triyonfe!

© 2021 SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen Swete ou Jwa

M’ap Toujou Renmen w


Aprè
Dolly Parton e
Whitney Houston

i

Si pou m ta rete,
Mwen t’ap sèlman yon annwi.
Enben, mwen pr’ale.

Men mwen konnen,
M’ap panse de ou,
Chak etap, sou rout la.

Koral

E m’ap… toujou… renmen ou.
M’ap toujou renmen w.

ii

Memwa dous e anmè,
Se sa yo sèlman
Mwen ap pran avèk mwen.

Babay. Souple, pa kriye.
Nou tou’ dë konnen,
Mwen pa sa ou bezwen an.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on M’ap Toujou Renmen w

Sou Konfians e Fidelite

Mwen gen moun k’ap seme nan Ministè sa pou plis ke karant ane epi ki pa jamè manke yon mwa.
Wè plis

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Sou Konfians e Fidelite

Kan pou Aji

Mwen pa bezwen yon rezon pou pa fè yon bagay; mwen bezwen enspirasion divin [yon mennen, yon kondwi, dirije pä espri de Die] pou fè li. –Keith Moore

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Kan pou Aji

Konsians Mwen

Se pa vwa espri mwen li ye?

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Comments Off on Konsians Mwen