Paka Viv Avè’ l  – Paka Viv Sān Li


Wendyyy ak Shishie

i  {Wendyyy} 

(It’s magic Baby).

Li se tout sa m rayi,
Tout sa m renmen,
Tout sa m bezwen,
E se tout sal mennen.
M renmen tout sal fè;
Tout jan l ye.
M veye tout ti jès.
M veye tout sa k’ brennen.

M se definision tout sa krezi  ye.
M pa vle wè l, men l se tout sa m desire.
Li fè m konn sa k’ lanmou e tout sa plezi ye.
Sèl li k’ konpatib avè’ m nan tout sa m mezire.

Son lanmou de grandes choses.
XXL.
Yon lanmou sikre-sale
Yon lanmou sik-sik-sèl.
Lè m malad, pou m geri,
Fò m jwenn yon kiss plis elle.
Lè l pa la, m pa kapte, m tankou Digicel.

Koral {Shishie}

Li fè m tout sa m rayi,
Fè m kwè tout sa k’ pa vre.
Pa wè la vi-m sān li,
Poutan se tout sa m pa vle.

Mwen pa ka viv avè’ l,
(Poutan m pa ka viv sān li).
Mwen pa ka viv… avè’ l…,
(Poutan m pa ka viv sān li). {2x}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , ,

Politik Peyi-a

Malgre tout tenten youn wè nan politik la, gen dë kan sèlman nan Politik Aysien.  Dë tandans.  C’est la tendance Duvaliériste et la tendance Aristidiste.  Bliye radòt twazièm vwa.  Pa gen mitan.  Pa gen nitralite nan Politik Ayisien.  Batay la se toujou antre tèt kale yo kont sila ki pi fèb yo. Makout versus Lavalas.  –Senatè Don Kato

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , ,

Mete Sik sou Bonbon-m


Anna PIERRE
(Ent. Landee MILLIEN ak BujiMix)

Koral A

Vin’ mete sik sou bonbon-m.
Vin’ simen sik sou bonbon-m.
Vin’ mete sik sou bonbon-m,
Papi cheri, pou w sa fè mwen dous.

Ou…, vin’ mete sik sou bonbon-m.
Vin’ simen sik sou bonbon-m.
Si w pa met’ sik sou bonbon-m,
Papi cheri mwen p’ap ka kenbe.

i

Chak jou, w leve, w’ale travay.
Ou rantre bien ta la kay.
Ou pa janm’ ban mwen yon ti chans,
Pou nou fè yon ti romans.

{Repete Koral A}

ii

Fò m di sa ki verite,
Mwen pa nan nesesite.
Ou ban mwen tout sa k’ ekziste.
Senpleman ou refize:

{Repete Koral A} … … …
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , ,

Moun d’Amou


Shleu Shleu

i (2x)

Messieurs et dames, ala de bèl bagay,
Lè dë moun ki renmen,
Vini tonbe d’amou.

Mensi yo di w, yon jou, ke yo kite,
Pa antre nan koze—
Moun d’amou pa kite.

ii (2x)

Nou toujou d’amou.
Nou p’ap janm’ kite. {3x/2.5x}

iii (2x)

M d’amou. M toujou d’amou.
{Refren}

Lè dë moun ki fin’ renmen—
Yo vini tonbe d’amou.
Ou mèt te rele Manman.
Ou mèt al’ pale Papa.
Moun d’amou pa janm’ kite.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , ,

Konpa Dirèk Komèsial


Nemours JEAN-BAPTISTE
(Fondatè. Orijinatè. Konpa)
(Ent. Juan Luis Guerra: Mal de Amor 1)

i

Se sou piebwa ki gen fwi.
Se sou li yo voye ròch.
Men sispann fè jalouzi.
(Se vre).

ii

Nemours se yon pie mango.
Antre tan, l donnen tout tan.
Voye ròch tout la jounen
(Sou li).

iii

Konkerans se bèl bagay.
Se sa k’ fè, fò ‘on nonm travay—
Pa chita fè tripotay.
(Se vre).
Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Ban M Goute W

M’Anvi Goute W

Roody Roodboy
(Né Roody Pétuel DAUPHIN)

Dialòg {konkouran}

Beta:

M di w, m pa renmen sa.
Ou toujou ap fè m wont devan moun.
Ki problèm ou? Ou toujou ap fè sa.
Mwen di w m pa renmen l.
Vakabon.

Alfa:

Pe bouch ou là. Kisa w ye menm?
Se bèl ou bèl ki fè w là wi ou menm.
Fout ou deyò. Makak. Malerèz.

Beta:

Elo? Kiyès ki lá?

Entre

M’anvi goute w, te w, te w, te w…
Ban m goute w, te w, te w, te w…
Man, m’anvi goute w, te w, te w, te w…
Ban, ban m goute w, te w, te w, te w…

i

I want you so bad, yeah 1.
M’anvi wè w sān rad girl.
M’anvi bobo w;
M’anvi mòde w,
Touche w, pou m devore w,
Bere w ak lang mwen.

M’anvi fè w jemi (jemi jemi).
M’anvi fè w rejwi (rejwi).
M’anvi fè w bliye kote w ye-a (ye-a).
M’anvi w fè m bwè tout dlo kokoye-a.

M’anvi fè w swe.
M’anvi w fè m bouke.
M’anvi w fè m dous.
Baby, m’anvi love (eh).
M’anvi w bwè nesle-m.
M’anvi bwè lèt ou,
Karese w nan zòtèy,
Jouk tan m rive nan tèt ou.
Ay ay ay ay…!

Koral

M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe. (Ban m goute w)
M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

La Rèn Solèy

Milouri
Tinès SALVANT

Koral

Milouri, bèl, La Rèn Solèy.
Bouch aw dous pase gato mièl.
Lè w souri, pòt ouvri nan sièl.
Milouri, ou se yon mèvèy.

i

Mwen kontan anpil ke m rankontre w.
Paske l pa fasil, m’ap profite w.
M’ap di w bèl ti mo, pou fè w kontan.
Mayen w ; ba w ti bo, tout an chantan.

Cheri, bèl lady, m’ap fè ou dròl.
M’ap fè ou fremi ak bèl paròl.
Dë z’ie nou kwaze, dife grennen.
An n’al’ paweze mėn dan la mėn.

Koral

Milouri, bèl, La Rèn Solèy.
Bouch aw dous pase gato mièl.
Lè w souri, pòt ouvri nan sièl.
Milouri, ou se yon mèvèy.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , ,

Depi w Kite Mwen

Sexy Love

Zenglen

i

Baby, (talk to me).
Tell me you believe in me
1.
Souri w ki ka fè m dòmi.
Tanpi pa janm’ pati.

Sweetie, (talk to me).
Don’t you run away from me
2.
Lanmou ka yon paradi,
Menm lè n pa toutouni.

ii

Le mond antie mèt fache.
Kèlkeswa sa k’ ta rive.
(Mwen p’ap kite w.
Mwen p’ap kite w).

La tè-a ka tranble.
Loray gentan met’ gonde.
(Mwen p’ap kite w.
Mwen p’ap kite w).
… … …

iii

Santi vi mwen manke,
Depi w pa bò kote mwen.
M tankou yon evade,
Depi w pati kite mwen.

La nati pa chante,
Depi w pa bò kote mwen.
Ti zwazo pa vole,
Depi w pati kite mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Kote nou Sòti pou n Rive Là?


Johann Gicé

Sous: johannaturelle.  Atik sa te originalman pibliye pä johannaturelle, le 4 Oktòb, 2013. Klike sou lien an ou bien imaj nan paj sa pou konnekte avèk yo.

Bonjou! Bonjou!

Kouman nou ye?

Anfen, mwen deside kreye blog Johann#naturelle la. Nou kontan koumanse lot istwa sa a avèk nou paske nap dakò ak staff la, pataje lide ak tout moun kap swiv johann#naturelle se yon istwa ki pote pou mwen ak ou, anpil satisfaksyon. Gen plizyè zanmi ki te ankouraje m kreye blòg sa a. Map di yo mèsi pou ankourajman yo. Mwen espere fason atik yo ap pibliye kounye a ap fasilite nou lekti yo epi sa ka pèmèt nou reyaji pi fasilman tou. Mwen swete tout lektè ak lektèz yo bon lekti epitou map ankouraje yo tou, itilize toutotan yo kapab tout ti konsèy ki ka itil yo sou blog sa a.

Pou mwen koumanse wout la, map envite ou li yon atik Johann Gicé, fondatris paj Johann#naturelle la te pibliye sou paj facebook la.

Ou deja bèl, men y’ap admire ou plis.

Sa fè plis pase yon mwa, mwen deside mete paj sa a ak aktivite sou facebook paske mwen te panse li nesesè poum patisipe tou yon sèten fason nan mouvman natirèl la ki pote anpil benefis pou mwen ak pou anpil lòt moun. Mwen jwi anpil de travay lòt moun sou kesyon cheve ak sante natirèl, kreye paj sa a, se te yon mwayen pou mwen patisipe nan gwo mouvman sa a. Mwen pat twonpe m paske depi lè paj la fèt jiska jodi a, anpil moun apresye travay la. Malgre sa, gen yon bagay mwen pat ko janm fè. Mwen pa pale nou ditou de istwa cheve pam. Kouman mwen te ye anvan? kisa ki fè jodi a mwen fè chwa sa a. Ebyen jodi a, mwen pral kase nou tikal nan istwa cheve pam paske mwen kwè se pa sèl mwen ki fè esperyans sa a men istwa pam nan ka ankouraje moun ki natirèl déjà kontinye asime chwa yo a epi motive lòt moun ki poko fè sa konpran pi plus toujou avantaj yo ka jwi si yo deside repran wout natirèl la.

Lè map gade pwogrè cheve m fè depi lè mwen te koupe yo an me 2010, mwen kontan anpil paske se youn nan antrepriz mwen reyisi pandan dènye tan sa yo epitou paske mwen vinn aprann renmen tèt mwen jan mwen ye tout bon an. Yon lòt bagay ki fè mwen renmen cheve natirèl mwen yo plus, se paske yo pèmèt mwen pran stil mwen vle lè m vle pandan mwen kenbe tout orijinalite m. Si avan menm mwen te retounen natirèl mwen te yon bèl tifi (pa dim djòlè souple, (ri), kounye a, chevem sèlman fèm vinn yon sipèsta nan lantouraj mwen. Poutan, sa pa anpeche m panse ak tout mizè mwen pase ak bèl cheve sa yo anvan mwen tonbe damou yo konsa. Nou mèt kwè mwen, sa pat fasil ditou. Menm si mwen pat mete pèmanant twò lontan, ti tan mwen te fè ak cheve siwo pann sou do a te fèm panse ke se toujou konsa mwen te dwe ye epi mwen te kwè ke lavi fasil ak cheve siwo a se te pi bon chwa mwen te ka fè. Fòk mwen di nou tou, cheve sa a te tèlman bèl nan je m san konte mari m ki te byen renmen wè madanm li konsa, hmm, mpa bezwen di nou, menm la renn Anacaona pat pi bèl fanm pasem! (ri). Erèzman, gen yon gwo evènman ki pral vire bagay yo. Wè plis

Posted in Konsèy, Opinion | Tagged ,

Sòm 91

1 Li menm ki demere nan plas sekrè Pi Wo-a*, ap abite anba lonbraj Opnipotan.
2 M’ap di de Segnè-a, «Se Li Menm ki refij e fòtrès mwen; Bon Die mwen, nan Li m’ap konfie.»
3 Sètènman, L’ap delivre ou anba pèlen chasè-a, e anba pestilans k’ap fè peri toupatou.
4 L’ap kouvri ou avèk plîm Li, e anba zèl Li w’ap kapab pran refij. Verite Li ap sèvi ou kòm yon protèj e yon boukliye.

5 Ou p’ap bezwen pè de terè lan nwit, ni de flèch k’ap vole la jounen,
6 Ni de pestilans k’ap mache nan fènwa, e ni de epidemi k’ap ravaje moun gro midi.
7 Mil moun te mèt tonbe bò kote w, dis mil moun te mèt tonbe sou bò dwat ou, men anyen p’ap ka rive sou ou.
8 Se sèlman avèk z’ie-w, ou va gade wè rekonpans mechan yo ap vin’ jwenn yo. Wè plis

Posted in Medite | Tagged , , , , , , , ,