Engratitid

Tropic nan tout Kò Nou


L’Orchestre Tropicana d’Haïti

i

Si ou pè engratitid,
Ou p’ap janm’ fè sa ki bon.
Si w’ap panse rekonesans,
Ou p’ap fè bien pou pèsòn.

Ou montre makak voye ròch,
Pou l defann tèt li.
Premie moun li kase tèt li,
Se ou-menm.

ii

M’ap mande si
Se yon lwa nati règ sa ye.
Oū si se nan ras nou
Soti-a menm sa loje.

Tranz.

Oo oo ooh. Balanse !

Ki konpa sa ye ?
Konpa, konpa, konpa dijital.

Disipe !
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Engratitid

Pa Bizwen Pale

Yen ki Lanmou


Kassav

A

Frison, frison…, frison ; frison, frison.

Fèmen là pòt la
Aswè-a mwen paka lage w.
Oubliye deyò-a, pa ni pèsonn.

Limen bouji-a
E vini là pou ou koute,
Tout sa tchè mwen vle di w,
Depi jou-a ou gade mwen.

Pa bezwen pale.
Pa bezwen pale.
Pa bezwen di mwen,
Se solèy k’a leve le maten.

Pa bezwen pale.
Pa bezwen pale.
Menm si se nonm sèlman ki ni dwa di,
Han, vini pa pati.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Pa Bizwen Pale

Aux Antilles

Aux Antilles


Tabou Combo

Koral {2x}

Pa kriye, pa rele.
Ou pa bezwen met’ men nan tèt.
Si m’ale, m’ap tounen.
Cheri fò w konsole w.

i

Menm si la vi ta mennen m bien lwen,
Pi bèl souvni Doudou, mwen genyen de ou,
Ap toujou ret’ nan kè-m,
Ap toujou ret’ nan l’espri-m.

Aux Antilles, mwen te rankontre w.
Je-w te tonbe nan je-m ;
Ou te souri ban mwen.
Depi lè sa Doudou, Keke sèl ki vole.
Depi lè sa Cheri, nou pa janm’ separe.

Koral {2x}

Pa kriye, pa rele.
Ou pa bezwen met’ men nan tèt.
Si m’ale, m’ap tounen.
Cheri fò w konsole w.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Aux Antilles

Fè 10 sou 10 nan 2020

An n kòmanse ak amitie. Nou va ateri sou, rankontre, jwenn, oū rete renmen. A la fen, n’a sonje ane sila kòm yon ane de progrè. Yon ane limiè.

Wè klè. Se pou ane sa make destine ou pou bien. Kòmanse li avèk esperans. Kontinie li avèk pèseverans. Fini li avèk jwa. Fè 10/10 nan 2020.

Feliz año nuevo. Happy new year. Bonne année. Avanse. Epi, ale jwi la vi ou.

© MMXX SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Comments Off on Fè 10 sou 10 nan 2020

Konpa Lojik

Konpa Lojik


Gazzman Couleur

Yeah.

Konpa frape, leve kanpe.
Moun ap danse. Bagay serie.
Konpa Nemours Jean-Baptiste frape,
Ayisien ‘kou Antiyen ap danse.
Konpa frape, moun ap danse,
Sa s’on bagay serie.

Les Antilles !

{Sa se yon rit (ki sot’ nan sièl).
C’est l’étincelle (de leurs nouvelles) .
Konpa dirèk devan, (se li yo vle).
Yon eritaj sakre li kite}. {2x}

Ayiti, peyi nou.

Chanje bagay, chnaje bagay.
Ehey ! Mmm hmm.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Konpa Lojik

Alelouya!

Delivrans e la glwa, onè ak respè, pouvwa, dominans, tout se pou ou, Kris Jezi…ou mèveye.

SayZeal| Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Tagged , , | Comments Off on Alelouya!

Ou nan Sans Mwen

Cheri ou nan Sans Mwen


Cruz La ak Fatima

Koral (2x)

(Cheri w nan sans mwen.
Wi, w nan sans mwen).

Pati i {Altènate} {Lui/Elle}

>La nati fè m souri,
Lè m gade w k’ap fleri.
Mwen santi m beni ;
M santi kè mwen ranpli.

>Mwen santi m konble ;
Anyen mwen pa manke.
Cheri avèk ou,
Mwen santi m proteje.

>Pou ou, kè-m toujou ap bat.
(Kè-m toujou ap bat).
>E vie tandans yo, n’ap konbat.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ou nan Sans Mwen

Si Se Konsa

Mario 1988


Mario Chicot

i

Doudou, mwen chante ba w,
Sa ki an tchè an mwen,
Pou mwen wè, si nou ka
Chanje mòd vi an nou.

Mwen fè tout sa w te pe 1
Pou mennaj an nou pa [t] [n]an chimen là.
Men jodi la, li ase oū tròp reta.

Koral

(Si se konsa)
Doudou an mwen, fò nou lite.
(Pou nou pe sove 2)
Mennaj an nou ki an peril.

(Doudou si se konsa),
Fò nou sere l’ekout ;
An nou travay pou sa.
(Pou nou pe sove)
Lanmou an nou ki an peril.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Si Se Konsa

Veye Panse-w

Vi ou ap toujou avanse nan direksion panse k’ap domine ou plis yo (Joel Sims). « Paske, kòm yon nonm panse nan kè li, se konsa ke li ye… » (Provèb 23:7).

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , | Comments Off on Veye Panse-w

Atitid

Atitid se bagay ki atire moun bò kote w oū pouse yo lwen de ou. Se librerien pase ou, oratè prezan ou e profèt fiti ou. Atitid se prensipal prediktè pou fiti siksè. –John C. Maxwell

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , | Comments Off on Atitid

Panse Avèk Vwa Fò

X with Guitar


Ed Sheeran

i

Lè janm ou pa travay menm jan ankò e
Mwen pa kapab bale dë pie ou yo anlè.
Èske bouch ou ap toujou sonje gou lanmou mwen?
Èske z’ie ou ap toujou souri de dë joū ou yo?

Cheri, m’ap renmen ou jiskan nou 70 z’an’.
E Bebe, kè mwen ka tonbe menm jan, menm ak 23 z’an’.
Epi, m’ap panse a jan moun tonbe d’amou: se yon mistè.
Petèt senpleman avèk dë mėn ki sèlman touche.
Men mwen, mwen tonbe d’amou pou ou, chak ti grenn jou.
Epi, mwen vle di ou wi, se verite.

Dousè, kounia, pran mėn mwen, nan bra amourez ou yo.
Bo mwen anba limiè yon mil etwal.
Plase tèt ou sou kè-m, pandan l’ap bat pou ou-a.
Mwen senpleman ap panse avèk vwa fò:
Petèt, nou te ka trouve renmen, là… kote nou ye-a.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Panse Avèk Vwa Fò

Fè Konpa Mache

Ansanm Ansanm

Ansanm Ansanm

Ti Manno ak D.P. Express

Mizisien s’on sèl kò fanmi,
Kèlkeswa nasionalite.
Nòt mizik menm jan nan tout peyi.
Se enspirasion sèlman k’ diferan.

Pa gen rezon pou n fè polemik.
Polemik p’ap fè n avanse.
An n sere-kole; fè sa ki pi bon.
Egoyis p’ap fè n gade dèyè.

Mache, mache, mache, mache.
(Fè konpa mache!)
Pou sa k’ape koute
(Pou sa k’ape koute)
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Fè Konpa Mache

Mision-m se pou Chante

Mission

Mission

Larose ak Missile 727

Divizion I

Mision-m se pou m chante,
Se la m ka di sa m panse.
Menm si gen moun ki fache.
Mwen vle kontinie, fè travay
Granmèt la ban mwen an.

Mwen sakrifie tout vi-m,
Pou m pote la jwa nan kè-n.
Pa tann se lè m mouri,
Pou nou wè mwen te gen talan.

Mėn m kanpe devan nou,
Profite pou lè mwen pa là.
Sa k’ vle pote flè pou mwen,
Men wi, kè mwen ta kontan.

Tout pèp sivilize, onore
Moun ki fè sa ki bon.
Se sa k’ fè jodi-a, mwen vini
Pou m chante pou nou tout ka rele.

Onore, onore.
Onore…, onore.
Onore, onore.
Onore…, onore.

Tout pèp sivilize, onore
Moun ki fè sa ki bon.
Se sa k’ fè jodi-a, mwen vini
Pou m chante pou nou tout ka rele.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mision-m se pou Chante

Choukoun

Kite Kè-m Pale

Kite Kè m Pale (p. 19)
Jacques Pierre

Bèlte w pa gen parèy
chika w se yon mèvèy
karès ou wete n nan vèy
je w vizyonnen tout yon rèv
kò w deplòtonnen n nan dèy
chalè w pa kanmarad okenn revèy
kadans ou ase pou fè n pèdi yon fèy
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , | Comments Off on Choukoun

Yon Angajman Profesionèl

Mwen pran dispozision pou m jwe kèlkeswa djaz la, depi w’ap jwe konpa. Kèlkeswa problèm pèsonèl mwen ka gen avèk yon atis, sa p’ap enpeche m jwe mizik ou. Paske, mwen vle rete yon profesionèl ki gen yon angajman pou fè promosion konpa dirèk. Donc, kèlkeswa djaz k’ap jwe konpa dirèk Nemours Jean-Baptiste la, m’ap jwe w, e kèlkeswa problèm pèsonèl mwen te ka gen avè’ w. Mwen ta gen dwa pa fè interview avè’ w, men depi se nan konpa w’ap travay, mwen p’ap kite problèm pèsonèl mwen an prime sou [travay] profesionèl la. –Guy Wewe, Animatè Radio ań Ayiti (Pi Lwen ke Zye ak Junior Rigolo)

SayZeal | Sezi l Nettm

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Yon Angajman Profesionèl

M Swete Li Danse

M Swete Li Danse


Zenglen

i

Dije-a, kòman ou ye?
Se premie fwa mwen rele.
Ti chan sa mwen vle dedie l,
A yon moun ki espesial.

Se aktivite mwen li ye.
Fanm sa se tout sa m posede.
Yo di m show-w la rive lwen.
Mwen swete ke li ap koute w.
E si gen ‘on oditè ki konnen l,
Fè l branche.
Rele l, di l gen ‘on chanson
Ki pr’al’ jwe, se pou li.

Koral

M swete, m swete li danse.
Lè l tande mizik sa,
Avèk melodi sa,

M swete, m swete li danse.
M’espere mizik sa
Rive sou li ak fòs.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on M Swete Li Danse

Dirije Ayiti Difisil

Ayiti tèlman difisil a dirije, men m kapab fè l kanmèm antre Lendi a Vandredi, epi m te ka dirije Eta z’Ini tou wi a lòt dë jou nan finisman semèn lan. –François Duvalier

SayZeal | Sezi l Nettm

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Dirije Ayiti Difisil

Peyi-a Dechire

Peyi-a pa divize, li dechire. Kounia, nou rive nan yon sitiasion, fò k’ se koud pou nou koud li. –Prezidan Jovenel Moïse

SayZeal | Sezi l Nettm

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , | Comments Off on Peyi-a Dechire

Mwen Emé W

Mwen Éme w


Zenglen

i (2x)

Papiyon vole–
Se tchè mwen k’ chavire.
Pou ou mwen s’on joujou.
Doudou, I love you.

M santi m minote.
Cheri m’anprizone e
Mwen pa vle lage.
Pou mwen—
Ou se sèl fanm ki ekziste.

Si m te ka kilòt ou mete,
M pa t’ap janm sal ni chire,
Pou jan m renmen w doudou,
Mwen obsede a ou.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen Emé W

Tout Sa m Ye

All of Me

John Legend

i

Kisa m ta fè sān bouch ensolan w lan.
L’ap rale m vini, pandan w’ap pouse m deyò.
W’ap fè tèt mwen vire.
Malgre tout efò m, mwen pa kapab kenbe w.

Kisa k’ap pase nan bèl sèvo sa.
Mwen pran wilib majik, mistè, ou-a.
Tèt mwen ap vire, m pa konn’ sa k’ frape m
Men afè-m ap bon.

ii

Tèt mwen anba dlo men m’ap espire bien.
Se vre ou fou men tèt mwen pa bien tou.
Paske tout sa m ye, renmen tout sa w ye.
Mwen renmen tout koub e tout bò ou,
Tout enpèfèksion pafè w yo.

Ban m tout sa w ye ; m’ap ba ou tout sa m ye.
Ou se finisman e kòmansman m.
Menm lè mwen pèdi, m’ap genyen ;
Paske, mwen ba ou tout sa m ye…
E ou ban mwen tout sa w ye.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Tout Sa m Ye

Flè Diz’ê

Jean-Cleaude Martineau


Jean Claude Martineau

Nou toujou panse ke Kreyòl la se pou fè moun ri ou bien fè moun danse. Gen moun menm menm, grand savait yo, ki di konsa ke «ce n’est pas une langue de culture». Alò, mwen menm, se sa m t’ap eseye montre ke son lang de kilti. M pa konn’ si m reyisi. N’a jije sa nou menm.

Nan peyi nou gen yon ti flè abitan rele flè diz’ê. Yo di ke l pouse chak maten, å moman diz’ê ap sonnen. S’on ti flè rouj sān pretansion. Li pa ni gro, ni santi bon. Li pouse nenpòt jan l konnen, nan raje, olong gran chemen. Men si w pa ka swiv yon grenn mièl, si w pa konn chemen papiyon, w’ap pase sou yo ou pa wè yo—tèlman yo kache anba gazon.

Lè m’ap pale de flè diz’ê, se pa ‘on ti flè sèlman m wè, se tout yon epòk nan la vi-m, k’ap fè toubiyon nan l’epri-m. Epòk sa, plis pou m te genyen se diz’an’, si m chonje bien. M t’ap grandi sān m pa konprann, menm jan ak ‘on ti flè nan savann.

Depi w tande se ti chemen ke pie abitan yo foule, depi Kan Kòk jouk Bouk Lenmbe, nanpren youn mwen pa te konnen. Epi, m te kapab rekonèt kouman tout zwazo yo te chante: depi sou ti kolobrik vèt jouk sou tako ak sèpantie.

Nan zòn lan te gen ‘on ti lekòl. Yon sèl ti piès kouvri avèk tòl, avèk yon ti lakou dèyè l, kont pou trase dë jwèt marèl. Yon sabliye, dë flanbwayan, te kwaze lonbraj yo sou li. Pie parese yo menm, an ran, te fè ‘on l’antouray pou li.

Klas avanse de gen kat ban. Elemantè te yon tab. Dë oū twa ban pou klas mwayen, avèk menm sis pou anfanten. Nou te gen yon sèl profesè. L’ap fè ‘on klas eple silabè, yon dezièm menm ap pran dikte, yon twazièm menm ape resite.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Flè Diz’ê