Koze

Mwen espere ou pa pami moun ki reponn, «anyen non,» sou kesion, «kisa w’ap regle ki bon an.» La vi mete anpil demand sou nou se vre, men yon bagay mwen kòmanse reyalize, se petèt paske nou posede tout zouti ki nesesè pou regle problèm yo.

Sa pa vle di se yon mision fasil. Pa ditou. Yon desizion pou reyisi nan vi sa pafra nesesite ou konfronte perèz ou pa ta vle; mache nan chemen ki pa deja trase; kontrole emosion-w, lè youn vekse w san rezon, etc. Aprè tout, sa pran anpil travay, avèk pèseverans.

Tcheke nouvo post yo. Se la tèt mwen ye nan moman prezan, ki natirèlman provoke ekri-m e enspire sa ki poste yo. Viv pou afekte anvironnman-w lan nan yon fason pozitiv.

Kòm toujou, mwen renmèsi w dèske ou te deside pou fè yon poze sou sit wèb sa. Klike sou kay pou w li tout atik yo, ou sou kisa pou rezon pou blòg la. Retounen vin’ wè nou; n’ap ret’ tann ou. -jvm

P.S. Si ou ta renmen kolabore, oū si ou bezwen asistans, fè m yon propozision ekri. Via e-mail: jvmarcelin@gmail.com. Mwen rezève plezi pou aji oū pa. Tanpri souple padone m d’avans; pou le moman, resous yo limite.

© MMXIX SayZeal | Sezi l Nèttm