Koze

Mwen espere ou pa pami moun ki reponn, « anyen non, » sou kesion, « kisa w’ap regle ki bon an. » La vi mete anpil demand sou nou se vre, men yon bagay mwen kòmanse realize, se petèt paske nou posede tout zouti ki nesesè pou regle problèm yo.

Sa pa vle di se yon mision fasil. Pa ditou. Yon desizion pou reyisi nan vi sa pafra nesesite ou konfronte perèz ou pa ta vle ; mache nan chemen ki pa deja trase ; kontrole imosion-w lè youn vekse w san rezon, etc. Aprè tout, sa pran anpil travay, avèk pèseverans.

Tcheke nouvo post yo. Se la tèt mwen ye pou moman prezan, ki natirèlman provoke ekri-m e enspire sa ki poste yo. Viv pou afekte anvironnman-w lan nan yon fason pozitiv.

Kòm toujou, mwen renmèsi w dèske ou deside pou ou fè yon poze sou sit wèb sa. Klike sou kay pou w li tout atik yo, ou sou kisa pou rezon pou blòg la. Retounen vin’ wè nou ; n’ap ret’ tann ou.

jvm

© 2018 SayZeal | Sezi l Nèttm