Liv

N’ap avanse projè-a pä prezante ou avèk kèlke travay nouvo oū koleksion de travay ansien ke ou kapab kòmande pou ede nou nan efò nou yo. Cheri Douroukouli e Danse pou Mwen reprezante kòmansman. Yo disponib imediatman sou Amazon. Ou kapab achte yo kounia.

Cheri Dou

Danse pou Mwen