Tag Archives: adorasion

Ou Leve Mwen

Pä Andy Michel i Lè m santi m fèb, Lè tristès anvayi kè mwen. Lè z’antray mwen Ap dechire and’dan-m. Nan solitid, mwen Chita nan silans mwen, M tande vwa-W K’ap di mwen pran kouraj. Koral Ou leve mwen, Retire … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ou Leve Mwen

Glwa Ou

Pä Stanley Georges Antre (2x) Ou ouh ouh ouh, ou ou ouh Ouh ouh ouh, ou ou ouh Ouh ouh ouh, ou ou ouh. Pati 1 Tout miray— Ki anpeche mwen wè glwa ou : Se pou yo tonbe. Se … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Glwa Ou

Bon Die Ou Fidèl

Pä Delly Benson ak Cassandra Guillaume Kòmansman Bon Die W fidèl. Bon Die W fidèl Ou fidèl. Amèn. i Menm si gro dlo yo ta vin’ pi fò, Kè-m p’ap sote. Bon Die, m konnen W fidèl. Menm si m … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Bon Die Ou Fidèl

Jezi, Dlo ki Bay la Vi-a

Pä Finètte Pierre i Jezi se dlo k bay la vi-a. Depi lè m bwè dlo-a, M pa janm’ swaf ankò. Li koupe tout swaf Ke mwen te geyen. Depi lè m bwè dlo-a, M pa janm’ swaf ankò. Koral … Continue reading

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Jezi, Dlo ki Bay la Vi-a

Rejwi nan Segnè-a

Rejwi nan Segnè-a toujou. Ankò, mwen di rejwi. Rejwi nan Segnè-a toujou Ankò, mwen di rejwi. Rejwi, rejwi, E ankò mwen di, rejwi. Rejwi, rejwi, E ankò mwen di, rejwi.

Posted in Chanson | Tagged , , | Comments Off on Rejwi nan Segnè-a

Mwen pa Esklav Ankò

Aprè Jonathan David, Melissa Helser, e Stephanie Saint-Surin i Ou emèveye m, ak yon melodi; W’antoure m ak chanson d’amou. Ou delivre mwen de èlmi mwen yo. Tout perèz mwen yo pati. Koral Mwen pa esklav perèz ankò. Mwen se … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Mwen pa Esklav Ankò

Pa Gen yon Lòt Die Tankou w

Mwen Kanpe Devan Twòn Ou Aprè Luckner Corridon E Samuel Robuste Koral Pa gen yon lòt Die tankou w. P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w, {var.} Pou m adore– Pou m adore. Pa gen yon lòt Die tankou w. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on Pa Gen yon Lòt Die Tankou w

Jezi Renmen M

Pä Anna B. WARNER i Jezi renme m—mwen konnen, Bib la di mwen sa se vre ; Tout Timoun yo se pou Li— Wi yo fèb, men Li trè fò. Koral Wi, Jezi renmen m ! Wi, Jezi renmen m ! Wi, Jezi … Continue reading

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Jezi Renmen M