Tag Archives: aji

Kan pou Aji

Mwen pa bezwen yon rezon pou pa fè yon bagay; mwen bezwen enspirasion divin [yon mennen, yon kondwi, dirije pä espri de Die] pou fè li. –Keith Moore SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Kan pou Aji

Aplike. Aji.

Konnesans pa ase; nou dwe aplike. Volonte pa sifi; nou dwe aji. —Leonardo da Vinci SayZeal | Sezil Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , | Comments Off on Aplike. Aji.

Mwen p’ap Negosie w

Pä Harmonik A M p’ap negosie w. Mwen p’ap negosie ou doudou; Menm si w’ale, m’ap vin’ chache w kanmèm. M p’ap negosie w. Mwen p’ap negosie ou doudou. Menm si w’ale… B Sa fè dë an’ depi mwen d’amou. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Mwen p’ap Negosie w

Ale, Reyisi la Vi

Pa gen plas ki pi rich nan mond lan ke senmitiè yo. Ki plas ki rich tankou yon senmitiè? Imajine…, ala kantite moun ki mouri avèk rèv extraòdinè, sān akonpli anyen (M. Munroe). Al’ fè vi-w yon siksè! Kèlkeswa sa … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , | Leave a comment